ארכיון חודשי: מאי 2013

מקפיא אך ורוד

ICL_int_2953אנטראקטיקה.
היבשת החמישית.
כפולה בגודלה מאוסטרליה.
מדבר של קרח.
85 מעלות מתחת לאפס.
חופני מדענים
פזורים כאשכולות קפואים
פה ושם
בישימון.
אך, הנה,
צמוד
לטלסקופ ניטרונים
הקבור
2.5 ק"מ
מתחת
לכל הקפוא הזה,
החיים בוורוד!
החממה של
תחנת
"קוביית הקרח".

מגדלים
חסה
אוכלים בריא.
יש
תקווה
לאחריתנו.

greenhouse_at_South_Pole

חידושי עבר

כשהאק פין דיבר כושית
נרעשו כולם
אבל אחרי שהתפסן
דיבר
ניבולית רהוטה
כבר איש לא התרגש
מהאק.

חידוש הוא חידוש
כל זמן שאתה ישן
אבל אחרי שהתחדשת
הופך החדש לישן
ומחכים לדבר הבא.
אולי,
צורם יותר
חריף יותר
גס יותר
רע?

אבל
"והיה אם שמע תשמעו…"
אם שמוע בישן תשמע בחדש…

הקשב
הבינדורי
מקפל
את
העבר
וההווה
בתוך
עתיד
אופטימי
נצחי

ראויי הדחקה

יש כאבים
שראוי היה
להדחיקם
ואם אין
ההדחקה
עולה
בידך
אתה
סובל
מדוחים

הדחקה: מנגון הגנה נפלא המגן על המודחק לא רק מפני התוכן המודחק אלא מפני עצם הידיעה שיש תוכן כזה.

אך הרמח"ל דווקא מתנגד להדחקות: "כי הנה חושך הלילה שני מיני טעיות אפשר לו שיגרום לעין האדם: או יכסה את העין עד שלא יראה מה שלפניו כלל, או שיטעה אותו עד שיראה עמוד כאילו הוא אדם, ואדם כאילו הוא עמוד… והטעות השניה והיא קשה מן הראשונה – היא שמטעה ראייתם עד שרואים הרע כאלו הוא ממש טוב, והטוב כאילו הוא רע… כי אין די שחסרה מהם ראיית האמת לראות הרעה אשר נגד פניהם, אלא שנראה להם למצוא ראיות גדולות ונסיונות מוכיחים לסברותיהם הרעות ולדעותיהם הכוזבות…

הרב (הראי"ה קוק)

הרב והמערב – 8 קבצים א כ

תורת הראי"ה קוק

הרב והמערב

שמונה קבצים א כ

בעברית קלה

המקור

מחשבות אודות

הרב מסביר כאן את הצד החיובי של אותה דרישה מתפרצת – את הצד ההכרחי של תחושת קרבת אלוהים שהיא התוך של קיום המצוות – שהן ההכנות הדרושות ליישר לה את דרכה. עבודה רוחנית גדולה היא לאדם, שיפתח כל כך את עצמו עד שיכיר את קרבת אלוהים אליו בפנימיותו. כל סדרי החיים הם מתישרים, כשנטיה זו הכוללת היא מתעוררת יפה. לשם צורך זה, אין הפרש באיזה אופן יבואו לידו ההרגשות על דבר קרבת אלוהים, אם יבואו בדרך שכל והכרה הגיונית, או בדרך הרגשה פנימית, ובלבד שיכיר בתוכיותו את עצמה ואמתתה. המצוות כולן והתפילות, הן המכשירים היותר טובים, להרחיב את הנטיה של קרבת אלהים, ולהרחיב את צעדיה במעמקי הנפש. על כן גדול ורם הוא מאוד ערך כל תפילה בכונה, כל ברכה ותהילה, כל מצוה וכל מנהג טוב, שהם הם הנם האמצעיים ליסד את הרגשת קרבת אלוהים בלבו של אדם בדרך יסוד מוסד.
אומללים הם האנשים אשר לא ידעו את ה', אשר לא יתפללו ולא יעשו את המצוות עם כל קהל עדת ישראל. ההכשר שבנשמה לתביעת קרבת אלוהים מבקש גם מהם את תפקידו, והם באשר אינם ממלאים את חובתם לנפש, נשארים הם על ידי זה אומללים, יבשים מכל טל טוהר. ואף אם ירטיבו מעשים טובים, למלאות את צמאון המוסר הטבעי שבתכונתם, לא יוכל צורך זה להספיק את החסר מצד הצורך של תביעת קרבת אלוהים, שאיננה מתמלאת כי אם במעשים אלוהיים, מיוחדים לשם ה', בשיחת קודש, ומעשה מצוה ופקודי ה'. מתוך החמלה שעלינו לחמול על כללות האדם, וביחוד על בנינו והקרובים לנו בגזע ורוח, הננו מתעוררים לישר לפניהם את הדרך הישרה של קרבת אלוהים, שהיא נקנית על ידי התורה בתלמודה וקיומה. וכל מה שתעלה בידנו יותר מטרה נעלה זו, כל מה שיתרבו המעשים הטובים והטהורים, המביאים בטעם להשרשת קרבת אלוהים בכח החיים, כן יגדל האושר בעולם.
זהו המעגל הגדול של המעשים הנובעים מתוך תחושת קרבת אלוהים ותחושת קרבת אלוהים ההולכת ומעמקת את המעשים וזריזות עשייתם. כמאמר הסעיף הראשון בשולחן ערוך: "שויתי ה' לנגדי תמיד הוא כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים אשר הולכים לפני האלהים" – כמבוא לכל המעשים – וכאן הרב מסביר כיצד גם ההיפך הוא הנכון – כיצד הדבקות במעשים – הולכת ומעמקת את התודעה הפנימית של קרבת אלוהים.

The Rav and the West

The Eight Files – A 20

English Translation Commentary
It is a great spiritual labor for man to develop himself to such an extent that he recognizes God’s proximity to him inside himself. When this general tendency is well kindled, all of life’s ways are straightened. To this end, it matters not how a man attains these feelings of God’s proximity, whether through intellect and logical realization, or through an inner feeling, so long as he realizes its existence and truth within himself.
All of the commandments and prayers are the best tools for expanding the tendency to grow closer to God, and widen its influence within the depths of the soul. For this reason, the value of every prayer said with full intent, every blessing and veneration, every commandment kept and every good custom maintained is very great and exalted, for these are the very means for establishing the sense of God’s proximity in man’s heart in an orderly way.
Miserable indeed are the people who do not know Hashem , who have not prayed and not carried out the commandments with the entire congregation of Israel’s community.
The spirit’s readiness for the call to God’s proximity demands its role from them as well, and as they fail to fulfill their duty to their soul they thus remain miserable, arid and bereft of the dew of purity. And even should some good deeds provide some moisture, slaking some of the thirst arising from the natural morality in their constitution, this need cannot provide for the lack arising from the aspect of the need of the call for God’s proximity, which can only be fulfilled with Godly deeds, with actions dedicated in Hashem’s name, sacred discourse, endeavors carried out by God’ behest and command.
Out of the compassion that we must feel for all of mankind, especially our sons and those who are close to us in race and spirit, we arise so level the straight path of God’s proximity before them, the path that is acquired through the study and observance of the Torah. And the more we succeed in this grand mission and the greater the proliferation of those good and pure deeds, which by their very nature allow God’s proximity to take root in life’s force, so happiness shall increase in the world.

הרב (הראי"ה קוק)

הרב והמערב – 8 קבצים א יט

תורת הראי"ה קוק

הרב והמערב

שמונה קבצים א יט

בעברית קלה

המקור

מחשבות אודות

ההזיה באה מהנטיה לחקר נשגב כשהיא מתרפצת בלא עתה, טרם אשר רכשה לה את ההכנות הדרושות לה, דהיינו עד לא הספיקה ללמוד את הלמודים המוחשיים הפריים, הקודמים תמיד לההתעמקות בנאצל ונשגב, ועד אשר לא בססה לא מעמדה המוסרי בכל מילואו, באופן המספיק למעמד נפש נשגב, הראוי להתאים אל החקר המלא אורה ועזוז נפש כחקר אלוה בצורתו הרוממה. ומזה הטעם אנו מוצאים תמיד, אחרי נטיה של התעוררות דרישת הנשגב, שאחריה באה הזיה, הזיה אמונית או הזיה כפרנית. והכל הוא מפני התלמידים שלא שמשו כל צרכם, אשר עלו למרומי הדרישה בלא הכנה קודמת. בספרו מוסר יהודי לעומת מוסר נוצרי, כותב הרב בן אמוזג: "ראינו כיצד כאשר אילצו הנסיבות את הנצרות לדחות את הקיום החדש שהבטיחה, והאינטרסים והצרכים של העולם הזה צרו עליה ותבעו במפגיע את פתרונם, היא יצקה את רוחה זו לתוכם, את הסגידה הבלעדית לחיי נצח ולאינטרסים של הנצח, את שעבודם התמידי של תנאי ההווה, על זכויותיהם וחובותיהם, למצב בדיוני זה, ליצירה דמיונית זו של מלכות עתידית של תחיית המתים, אליה שייכה את עצמה להלכה אם לא למעשה. מאז ומעולם לא היתה הנצרות אלא עבריות קטועת-אברים זו, שניטל ממנה אותו מרכיב המקשר אותה אל חיי העולם הזה: הגוף, המשפחה, החברה, המולדת, ובעצם כל צורות החיים האפשריות.
ראינו כיצד דבקה הנצרות תמיד בפולחן החלקי של עבריות רוחנית, של האמונה כשלעצמה, של המצפון האינדבידואלי – פולחן בו יכול האדם, המלא בוז לגוף, לחיים, לחברה ולאומה, להסתגר בתוך עצמו ולהתנתק לחלוטין."

The Rav and the West

The Eight Files – A 19

English Translation Commentary
Hallucinations arise when the tendency to explore the transcendental erupts immaturely, before it has acquired the schooling it requires, i.e., before it has had time to learn the tangible and specific studies that must always precede the profound study of the transcendental and lofty; before it has established its moral stature in full, in a way appropriate for a transcendental state of mind and worthy of being fit for such a light and joy filled study as the study of God in its elevated form.
It is for this reason that we always find that a tendency to awaken and search for the sublime, is followed by an hallucination, a delirium of faith or of heresy. And the root reason of all this are the students who have not spent enough time with the master , who have scaled the heights of the quest for the divine without prior preparation.

תת-משתכרים

UA
UA – קבוצת תת-השתכרות אנונימית – לא לשון שיכרות אלא לשון שכירות.
תת ההשתכרות מתייחסת לדברים רבים, שלא כולם קשורים לכסף. תת-השתכרות היא תת-הישגיות או תת-קיום, בלא קשר לכמות הכסף שנרוויח. מדובר בחוסר יכולת להכיר באופן מלא בכישורים וביכולות שלנו ולבטא אותם. התוצאות הגלויות של בעיה זו היא חוסר היכולת לדאוג לצרכים העצמיים, כולל צרכים עתידיים.
תת-השתכרות יכולה לנבוע מדברים רבים, כולל, אי הכרה בכשרונות שלנו. היא יכולה להיגרם כתוצאה מחיים על הקצה שמקורם באי הרווחה של סכומי כסף מספיקים, בבזבוז הכסף שיש לנו, בהימנעות מסיכונים בריאים שמסוגלים להניע את חיינו קדימה, ובאי התכוננות לעתיד. המשמעות של תת השתכרות הם חיים שאינם ממצים את הפוטנציאל הייחודי שלנו ואינם מממשים את החלומות והיעדים שלנו. המשמעות של תת-השתכרות היא להתייאש מעצמנו. (מתוך החוברת: About UA)

ובהקשר זה, הרב (8 קבצים תסט): תכלית הכל הוא לדעת את ד'. כל מה שהחכמה מתגדלת באדם ובעולם, צריכים תמיד להתחיל מראשית הכל – אולם – הוי לה לידיעה ושאיפה רוחנית, שאינה עומדת על הבסיס הרחב של כל הצרכים הגשמיים הישרים של אדם היחידי ושל החברה…(תפז). לשחרר את האדם, על ידי התעלותו, על ידי התפתחותו, בגילוי כל כשרונותיו הפנימיים, זאת היא מגמתנו…. הפנימיות היא אז רק אז מנצחת, כשהיא מוצאה לפניה עולם ערוך ומסודר, אברים בריאים, ולב אמיץ, חושים מפותחים, וסדרי יופי, נקיות וטהרה, מוסר נימוסי, ודרך ארץ, ומרץ, ואהבה לחיים ולעולם. אז תוכל הפנימיות לשלוט על ממלכה מלאה אונים…

קבוצת תמיכה ללימוד חיים ערוכים, מסודרים, בריאים ואמיצים.