פולמוסי אבולוציה – מבחני אמונה והסברי אד הוק


שטף הממצאים הגיאולוגיים, הביולוגיים והגנטיים הוא כה גדול וכה משכנע, שאנשי דת רבים נדחקו לפינה בה נאלצו לערער על עצם יכולתו של המדע לאמוד את השלכותיהם של נתונים ידועים.
כך למשל, אנשי דת רבים מכחישים את יכולתו של פחמן 14 לשמש אמצעי תיארוך (תוך התעלמות משיטות נוספות המאששות את ממצאי פחמן 14) . יש המתייחסים לדינוזאורים כשרידי מבול, תוך התעלמות מהעדויות הגיאולוגיות והגנטיות הרבות להתפתחותם האבולוציונית של הדינואורים עצמם והגיוון העצום במיניהם וסוגיהם. רבים מעלים ספקולציות חסרות בסיס ביחס לקיומם בעבר של תהליכים קטקליטיים רבי עוצמה, שיצרו את העדויות הגיאולוגיות בזמן קצר.
אין ספק שהטיעון הנפוץ ביותר בקרב אנשי דת, טעון המחץ האמוני, הנשען על כוחו וגבורתו של הקב”ה, הוא הטיעון שביכולתו של האל לברוא את העולם כמות שהוא, כולל “מאובנים מוגמרים”, בתוך הזמן המוזכר בפשט כתבי הקודש. מאחר והאל הוא כל יכול, על פי הגדרה, ניתן להסביר למעשה כל דבר ואין צורך להסביר דבר.
אלא שאז מתבקשת השאלה מדוע נטע האל הכל יכול באדם את יכולת העיון וההשלכה והקיף אותו בחידות קיומיות, שמוחו החריף הולך ופותר באופנים שאינם מתיישבים עם הכתובים…?
בסופו של דבר, יכולה האמונה להסביר הכל, כפי שכותב גירץ ביחס לחכם מוסלמי שפגש בסומטרה, המכחיש את העובדה שאנשים הגיעו לירח:

התאספנו במסגרת מעגל צפוף של תלמידים, כאשר המורה… ואני עומדים בשטח פנוי במרכזו… המורה שאל אותי אם אני מאמין שאסטרונאוטים אמריקנים אכן נחתו על הירח… אמרתי כן, אני מאמין, אך אני מבין שהרבה מביניכם לא מאמינים בכך. תלמידים רבים צחקו. המורה אמר ששום מוסלמי לא יכול להאמין בכך מפני שקיימת מסורת של הנביא ביחס למבול של נח… [לפיה] אוקיינוס עצום נמצא בין כדור הארץ לירח והוא המקור למבול. לו היו אמריקנים הולכים לירח הם היו מנקבים חור באוקיינוס זה והיו גורמים למבול כמו זה של נח ומטביעים את כולנו.לא ידעתי בדיוק מה לומר על דברים אלו ולכן הסתפקתי בכך שתיארתי, כמיטב יכולתי, את דעתו של המדע המערבי על הירח, מקורותיו, מדוע הוא מאיר וכן הלאה…. המורה לא התרגש מכל זאת, הוא אמר בנעימות שלא יכול להיות שהאסטרונאוטים הגיעו לירח מפני שהדבר היחיד שאינו אפשרי הוא שהנביא יטעה… מה שבאמת קרה הוא שהאסטרונאוטים חשבו, בתום לב, שהם על הירח, אולם הם לא היו עליו באמת. האל, שלא רצה לאכזב אותם אחרי כל המאמצים שהשקיעו בכך, בנה ירח כוזב במקום כלשהו בצד כדי שיוכלו לנחות עליו… 1

ווית’אם מתאר את קנת’ הם, העומד בראש כנסיית ה”תשובות בבראשית” וטוען ש”באמת אין מסתורין כאשר מדובר בדינוזארים… מפני שהתנ”ך מכיל את התשובות. הדינוזאור היה חיה יבשתית שנברא ביום השישי, והוא חי לצד בני אדם לפני ואחרי המבול העולמי בו… אף היו כמה דינוזארים שהצליחו להינצל מטביעה הודות לתיבת נח”.
הסירוב לקבל את ההשלכות ההגיוניות הנובעות מתוך עובדת האבולוציה, צץ בכל סתירה עם פשט הכתובים. ווית’אם מתאר ביקור של נוצרים שביקרו במוזיאון מסויים: “במיוחד”, כותב ווית’אם,

לכדה ההנדסה הגנטית את התעניינותם של הורים ומורים נוצרים שבאו לתערוכה. הם למדו כיצד אינסולין, הורמון שפעם היה נלקח מבעלי חיים, מיוצר עתה בקנה מידה גדול באמצעות הכנסת גן האינסולין האנושי לתוך בקטריות המתרבות במהירות. הם חשבו שזה הדבר הכי נהדר בעולם… ‘מדוע שגן אנושי יפעל בתוך בקטריה’ שאל אחד המבקרים? ‘מפני שאנו קרובים ליצורים אלו באמצעות השתלשלות תוך שינוי’, הסביר המדריך, אף הוסיף ש-500 מליון שנות חיים של יצורים על פני כדור הארץ כתובים בגנים אנושיים. ‘טוב, כאשר אמרתי את זה’, סיפר המדריך ‘ירד להם המסך. הם לא רצו לשמוע את זה’. מרבית הבריאתנים מקבלים את הקירבה הגנטית אך טוענים שהאל יצר חלקים גנטיים זהים. ‘בסדר, רק אל תנסו להחליק תיאור זה כהסבר מדעי’, אמר לי המדריך ‘אם יש לבריאתנים מניות בחברות רוקחות’, הוא הוסיף, ‘לפחות הארנקים שלהם מודים באבולוציה גנטית’. 2

מול מכחישי האבולוציה, התייצבו אנשי מדע וחוקרים בלהט יוקד שהזדהה עם נפתוליו של גליליאו מול האינקוויזיציה. אנשי מדע אלו החלו לראות בדת ובעצם המחשבה על אלוהים את “אויבי המדע”, באשר בשמם של אלה נעשה נסיון להכחיש את ממצאיהם.
מתוך מחנה אחרון זה צמחו גם כמה הוגים שהתייצבו באופן סימטרי מול אנשי הדת, והחלו לומר הן על כל מה שהדת אומרת לאו ולאו על כל מה שהיא אומרת הן. הגן האנוכי של דוקינז 3 והספנדרלים של גולד 4 , מייצגים את תמציתה של תפיסה המסכימה באופן עקרוני עם ניתוחי הדתיים לגבי המסקנות הנגזרות כביכול מעובדות האבולציה, אך מאשרת במקום שאלו שוללים. כך, הם משרטטים את “מותר האדם” כתוצר אקראי של מנגנונים מכניסטיים: אין אלוהים, אין צלם אלוהים ואין נשמה. הכל הוא תוצאה מקרית של תהליכים ביוכימיים והמוסר אינו אלא המצאה.
הויכוח בין “דת” ל”מדע” נמשך גם כיום בכל עוזו וכל צד רואה בשני “משוגע” (הדתיים בעיני המדענים) או “מושחת” (המדענים בעיני הדתיים), כפי שמתאר ווית’אם סימפוזיון בנושא אבולוציה:

כעשרים וארבע בריאתנים חסמו את הדיון בהכריזם על האבולוציה כ’השפעתו המרושעת של אותו נחש קדמון, הנקרא השטן’. כמה אנשי אבולוציה סגרו מצידם את הדיון בהזהירם שאדם המפקפק באבולוציה ‘מושך אליו באופן בלתי נמנע את עינו הבוחנת של הפסיכיאטר’. 5

בו-זמנית עם המשך המאבק בין אנשי-בריאה לאנשי-אבולוציה ניטש מאבק לא פחות גדול בין שני המחנות הגדולים הללו לבין מחנה שלישי, מחנה “מגשרים”, קטן יותר, המצליח להרגיז את שניהם. כך לדוגמה, טיילר דה-שרדן היה מגשר שהותקף בעוצמה רבה משני הצדדים, מצד הכנסייה הקתולית אסרו עליו לפרסם את כתביו באשר אמונתו בהתעלות אבולוציונית הובילה אותו להטרודוכסיה ברורה, ומנגד, אנשי המטריאליזם הרדוקציוניסטי, קצפו על המשמעות הרוחנית שניסה להעניק לעובדות האבולוציוניות ונלחמו בו עד חורמה.
הגישה הרגילה של המגשרים, שמקורה ב”לחץ” הגדול שיוצרים גילויי המדע על הדת, היא למצוא חרך כלשהו באבולוציה דרכו ניתן להשחיל לתוכה את אלוהים. גישה זו זכתה לכינוי “אלוהי הפערים” (God of the Gaps), מעין אלוה הולך ומתכווץ, המשמש הסבר למה שהמדע אינו יכול להסביר (עדיין), כגון, מקור החיים, או כפי שמנסח ווית’אם את שאלות התיאולוג של “הפערים”:

באיזו נקודה התערב האל בטבע, בבצעו פעולות של בריאה מיוחדת הנראית כמבטלת את חוקי הטבע? האם היה זה בתחילת החיים, בתקופת ההתפשטות הקמברית, בעת ההתפצלות למשפחות ומינים, באקולוגיה של פלנטה המאפשרת חיים מבוססי-פחמן, או בעובדת קיומה של תודעה אנושית? אם הצורה האנושית המודרנית לא הופיעה באופן ניסי מתוך עפר, האם שינה האל יצור דמוי-קוף לכדי אדם בהעניקו לו נשמה, או שהאדם ה’ראשון’ נולד כבר מרחמה של יצורה שהתפתחה בתהליך אבולוציוני? 6

בניגוד לגישת בעלי “הפערים”, התפיסה בה עסקנו לכל אורך הספר רואה באבולוציה את הגילוי של תכלית העולם ואינה מייחסת כל חשיבות לשאלת המקור הכימי והמכני של החיים. המנגנונים של האבולוציה הם רק תפאורה למחזה עצמו, כפי שמנגנוני הגוף שלנו כולם הם רק תפאורה לאישיות שלנו. כאשר מבחינים במגמה, מבחינים גם שהמגמה היא האישיות של האבולוציה, ואין כל בעיה עם זה שאישיות זו נישאת על גבי מרכיבים מכניים וכימיים שונים שהתפתחו אף הם בתהליכים אבולוציוניים שקדמו בהרבה לחיים. החיים יכולים להיות מכניים-כימיים ואלוהיים בו-זמנית, כפי שגוף האדם עצמו עשוי כולו מחומרים כימיים ומכניים, ועם זאת יש בו גם חיות היוצרת אישיות ייחודית שלא ניתן להסבירה באמצעות חלקיה.
הוויכוח סביב האבולוציה כופה למעשה על כל המאמינים בכתבי-הקודש על פי פרשנות “הפשט” לדחותה. הסתירות העמוקות בין ממצאים כמו 14 בליון שנות קיום היקום לבין כששת אלפים שנה לבריאה על פי התנ”ך, בין אדם קדמון לאדם ראשון ובין התיאור הגיאולוגי לרעיון המבול, אינן ניתנות ליישוב כאשר קוראים את הטקסט קריאה פונדמנטליסטית.
אמנם, קרע זה עצמו, הוא קרע שהלך והעמיק עם הזמן. במאה ה-18 עוד דיברו הוגים פרוטסטנטים על הרעיון של “שני ספרים”, ששניהם נכתבו בידי אל כל יכול: ספר הטבע והביבליה. שייפין מצטט את בויל שכתב בשנת 1660 שכל ‘עמוד בכרך הגדול של הטבע מלא בכתבי חרטומים אמיתיים, בהם עצמים מייצגים מילים ותכונותיהם אותיות’…” שייפין כותב בהמשך:

הרפורמציה הפרוטסטנטית של המאה ה-16 שמה דגש מיוחד על הכדאיות שבמפגש ישיר בין כל נוצרי לבין כתבי הקודש, תוך אי הסתמכות על פרשנותם של כמרים ואפיפיורים… דחף דומה עמד בבסיס העידוד לקרוא את ספר הטבע בעצמך, בלא להסתמך על הפרשנויות המסורתיות של הסמכות המוסדית. ההתנסות הישירה בטבע נחשבה כבעלת ערך בהיותה נתפסת כעיסוק בטקסט שמקורו אלוהי. 7

אולם אחרי דארווין, כבר ברור מאוד שהקב”ה אינו מעצב את עולמו על פי פשט הכתוב בביבליה.
מצב זה גורם ל”מאמינים” לדבוק ביתר שאת בפרשנותם, תוך הכחשת האבולוציה, ולדידנו גם הכחשת האופן הממשי בו מנהל הקב”ה את עולמו.

הערות שוליים:

  1. Geertz, C. (1996). After the Fact: Two Countries, Four Decades, One Anthoropologist. Harvard University Press, pp. 82-84.
  2. Witham, L.A. (2002). Where Darwin Meets the Bible : Creationists and Evolutionists in America.
  3. Dawkins, R. (2006). The Selfish Gene (30th Anniversary edition). New York City: Oxford University Press.
  4. Gould, S.J. and Lewontin, R.C. (1979). “The Spandrels of San Marco and the Panglossian Paradigm: A Critique of the Adaptationist Programme”. Proceedings of the Royal Society of London, Series B., Vol. 205. No. 1161 (1979), pp. 581-598
  5. Witham, L.A. (2002). Where Darwin Meets the Bible : Creationists and Evolutionists in America, p. 78.
  6. Witham, L.A. (2002). Where Darwin meets the Bible : Creationists and Evolutionists in America, p. 190.
  7. Shapin, S. (1996). The Scientific Revolution. University of Chicago Press, p.78.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.