ארכיון הקטגוריה: 12 מעלות

תוכניות תריסר המעלות לתשובה ותיקון

נצרות ואנונימיים

לשאלת “נוצריותן” של קבוצות האנונימיים[1]

שחר פלד

 

מבוא

מאמר זה נכתב בעקבות טענות שהועלו נגד קבוצות האנונימיים שהן כביכול ‘נוצריות’ ונוגדות את ‘רוח היהדות’. אני בוחן כאן את הטענות ומשווה בין אמונת ה’אנונימיים’ לבין אמונות יסוד של הנצרות – ומראה שלמעשה לא מדובר כאן בנצרות, לא מצד ההלכה ולא מצד ההשקפה, אלא באמונה ‘חדשה’ שאינה סותרת את רוח היהדות.

מקורות נוצריים?

יש הדוחים את האנונימיים באופן קטגורי בטענה שאין מה ללמוד ממה שבא מהנצרות – ואין מקום לחקור יותר מדי אם הוא טוב או רע או מכוער – די בהקבלה החיצונית בין “הודאת חוסר האונים” של צעד אחד, לבין עיקרון “חוסר האונים” הנוצרי כדי לפסול את הקבוצות על הסף.

טענה זו בעייתית מכמה בחינות:

 • קבוצות האנונימיים צמחו מקבוצות שהגוון שלהן הוא יותר רוחני/ניו-אייג’ מאשר נוצרי (כפי שאפרט להלן).
 • מה קורה כאשר נוצרים מתבדלים מאמונתם הנוצרית? כיצד נקטלג למשל את ניוטון כאשר הוא דחה את אמונת השילוש כבזיון לאמונה (ולכן סרב לעמוד בראשות טריניטי קולג’).
 • תכנים רבים השאובים כביכול מהנצרות, שאובים למעשה מהיהדות שנגזלה על ידי הנצרות. כך למשל, לאוזן יהודית משפט כמו: “יש”ו אמר: ואהבת לרעך כמוך” מגוחך לחלוטין, אך דווקא אמירה זו: “ואהבת לרעך כמוך”, היא המוטיב החורז את שיטתו של פוקס אמט, שמייסדי האנונימיים לקחו אלמנטים מתורתו. יש”ו, כידוע, היה פלגיאט, ואין שום סיבה שנניח לו להתהדר בבעלות על תכנים שמקורם ביהדות.

אי-נוצריות מוצהרת

לא ניתן להחשיב את הקבוצות כ”נוצריות”, מאחר ואין הן קשורות לנצרות בשום דרך מוצהרת. הן אינן סוגדות ליש”ו, ואינן לא כנסיה ולא זרם דתי. הן אף מדגישות את אי זיהוי האמונה עם דת כלשהי באמצעות הפניה אל “אלוהים כפי שאנו מבינים אותו“. מבקרים נוצריים של התוכנית מתייחסים לעיתים קרובות לניסוח זה ככפירה באלוהותו של יש”ו.

אחד הסממנים האנטי-נוצריים הבולטים של הקבוצות היא הוקעת הזלזול במעשים. אנשים בקבוצות רגילים לומר: “אמונה ללא מעשים – מתה”, או “אמונה ללא עשייה היא הזיה” וגם, באורח יומיומי: “תהיה לי תוכנית – ורק להיום אעשה אותה בעזרת ה'”. בניגוד לנצרות הבוחלת במעשים, המעשים הם הליבה של האנונימיים.

ביל ווילסון, מייסד האנונימיים הצהיר על עצמו כ”אגנוסטי” ופעל במודע לעקור את הנצרות מתוך רעיונותיה של קבוצת אוקספורד ושל פוקס אמט (שכבר הם שייכים למעשה לאמונות ניו-אייג’ ולא לנצרות – למרות שתיארו את עצמם כנוצרים) ולזקקם לכדי תוכנית רוחנית ומעשית שאין בה דבר מעבודה זרה ומנצרות. קבוצות האנונימיים מצהירות על עצמן בתוקף רב שאין הן “דת”.


התיאולוגיה של האנונימיים

הדגש של הקבוצות הוא על אמונה באלוהים הקיים ברמה ‘קדם-תודעתית’, כנוכחות אוניברסאלית שדי רק להסיר את ההתנגדות כלפיה כדי לחוש בה. “דמיינו לעצמכם חיים ללא אמונה!” כותב מייסד התוכנית ב”ספר הגדול”: “לו כל מה שהיה לנו היה ההגיון הטהור, לא היו אלה חיים. אך אנו האמנו בחיים – כמובן שהאמנו. לא יכולנו להוכיח את החיים במובן שמוכחים שקו ישר הוא המרחק הקצר ביותר בין שתי נקודות, ובכל זאת, החיים היו שם. האם נוכל עדיין לומר שכל העסק אינו אלא צבר אלקטרונים שנוצר מכלום, שאין לו משמעות והוא הולך ומסתחרר לעבר ייעוד של כלום? כמובן שלא יכולנו! האלקטרונים עצמם נראו יותר אינטליגנטים מכך. כך לפחות אמר הכימאי”.[2]

בסופו של דבר הציב ביל ווילסון חזון אימננטי של אלוהים הנמצא בקרב המאמין, כ”מציאות גדולה” הנמצא בתוך האדם עצמו: “לבסוף ראינו שהאמונה בסוג כלשהו של אלוהים היא חלק מהעצמיות שלנו, בדיוק כפי שהתחושות שיש לנו כלפי חבר הם חלק מאיתנו. לעיתים היה עלינו לחפש את האלוהים ללא מורא, אך הוא היה שם. הוא מוחשי לא פחות מאיתנו. מצאנו את “המציאות הגדולה” עמוק עמוק בתוכנו. בחשבון האחרון רק שם ניתן למצוא אותו. כך היא במקרה שלנו”. [3]

פרק מרכזי וארוך בספר הגדול בשם “אנו האגנוסטיים” דן בשאלת האמונה והקשר בין האדם לאלוהים: “מטרתו המרכזית של הספר היא לאפשר לך למצוא כוח גדול ממך שיפתור לך את הבעיה… משמעות הדבר היא שאנו עומדים לדבר על אלוהים. כאן מתעוררת בעיה עם האגנוסטיים. פעמים רבות אנו מדברים לאיש חדש ורואים כיצד תקוותו מתעוררת כאשר אנו מזכירים את בעיות האלכוהוליזם שלו ומסבירים את החברותא שלנו. אך פניו נופלות כאשר אנו מעלים נושאים רוחניים, במיוחד כאשר אנו מזכירים את אלוהים… “[4]

“… אנו יודעים כיצד הוא מרגיש – היינו שותפים לספקותיו הכנים ולדעותיו הקדומות. חלק מאיתנו היו אנטי-דתיים קיצוניים… הסתכלנו מתוך ספקנות על עולם מסוכסך זה, עם מערכותיו התיאולוגיות המסוכסכות ואסונות בלתי מוסברים… כיצד אפשר שישות עליונה קשורה לכל זה? אולם, ברגעים אחרים, מצאנו עצמנו חושבים, כאשר הוקסמנו על ידי אור הכוכבים, ‘מי, אם כן, עשה כל זאת’? היתה תחושה של יראת רוממות ופליאה, אך היא היתה רגעית וחומקת…

… מצאנו במהירה שאם יכולנו להניח לדעותינו הקדומות ולהביע אפילו נכונות להאמין בכוח גדול מאיתנו, התחלנו לקבל תוצאות גם אם לא היה ביכולתו של אף אחד מאיתנו להגדיר בצורה מלאה או להבין את הכוח הנקרא אלוהים”.

“כאשר ראינו כיצד אחרים פותרים את הבעיות שלהם באמצעות הסתמכות פשוטה על רוח היקום, נאלצנו להפסיק לפקפק בכוחו של אלוהים. הרעיונות שלנו לא עבדו, אך רעיון האלוהים עבד”[5].

ברור אם כן, שאלוהי התוכנית “תפור לפי מידה” כ”רעיון אלוהי שעובד”. אלוהי התוכנית נגזר מהאוריינטציה הטיפולית של התוכנית ויש לו הגדרה אחת: שהוא מסוגל להחזיר למתמכר את שפיות דעתו. למרות שבצעד שלוש נדמה שההגדרה של “אלוהים” בתוכנית נשארת פתוחה “להבנת” המתרפא – אין זה כך, כי התוכנית מגדירה את אמונתה בצורה ברורה לחלוטין: “אמונה שכוח גדול מאיתנו יכול להחזיר לנו את שפיות דעתנו”.

מבחינה תיאולוגית בניגוד לדימויי אלוהים “מדולדלים וקצופים” המדכאים את רוח המאמין, ניתן להצביע על אלוהי האנונימיים כבא מהמקום היותר טוב בנשמת המתרפא – מהרצון שלו להתרפא, מהשאיפה שלו להרגיש טוב, לנהל את חייו בצורה שפויה ולחיות חיים מלאים ושמחים. זוהי אלוהות של החלמה, הצומחת מהמקום השפוי שעוד נותר באנשים שלעיתים הגיעו לאובדן צלם אנוש, אנשים סוערים ומבולבלים, מלאי אשם ואובדניות – הנאחזים באמונה באלוהים ששורשו הוא הרצון שלהם להחלים ומהותו יכולתו לעזור להם להחלים. ביל ווילסון התייחס במפורש לנקודה זו של אלוהים שמקורו בלב המאמין כאשר כתב: “הבנו לבסוף שהאמונה בסוג כלשהו של אלוהים היא חלק מהמהות שלנו… מצאנו את ‘המציאות הגדולה’ עמוק בתוכנו. בחשבון האחרון, רק שם ניתן למצוא אותו.”[6]

אוריינטציה של תשובה

עיון מקרוב בתיאולוגיה ובפרקטיקה של הקבוצות מלמד שמדובר בתנועת תשובה במובן היהודי של המילה.

בספר הגדול כתוב: “הבעיות שלנו, אנו סבורים, הם מעשי ידינו. הם נובעים מתוך עצמנו – המתמכר הוא דוגמה קיצונית של רצון-עצמי משתולל” – אם ננסח זאת במונחים יהודיים: הרי שמדובר בהודאה באחריות על המעשים – כאשר הרצון העצמי “המשתולל” הוא היצר הרע.

“בשלב הבא, התחלנו במסלול של פעולה נמרצת, כאשר הצעד הראשון הוא ניקוי-בית אישי שרבים מאיתנו לא ניסו מעולם. למרות שהחלטתנו [למסור את החיים והרצון לאלוהים] היתה צעד מכריע וחיוני, לא תהיה לה השפעה של קבע אם לא נלווה אותה מייד במאמץ נמרץ להתייצב לנוכח אותם דברים בתוכנו החוסמים אותנו, ולהיפטר מהם. ההתמכרות שלנו היתה רק סימפטום. היה עלינו לרדת לסיבות ולתנאים. לכן, התחלנו בספירת מלאי אישית. “זה היה צעד ארבע”.

ב-12 ו-12 כותב ביל ווילסון שדי בנכונות הקטנה ביותר כדי לפתוח את הדלת לאמונה, ולמעשה ברגע שאדם מגיע לתוכנית הוא כבר מביע בזאת נכונות לתיקון. נכונות לאמונה שכח גדול ממנו יכול להשיב לו את שפיותו, ובהסכמתו לפעול על פי התוכנית הוא למעשה מסכים למסור את רצונו ואת חייו לידי כוח גדול ממנו. “כבר קיימת נכונות”, כותב ווילסון, “לוותר על הרעיונות העצמיים לגבי בעיית האלכוהול לטובת הרעיונות שמציעה קבוצת אלכוהוליסטים אנונימיים, והמצטרף החדש חש שהקבוצה מציעה לו חוף מבטחים בלעדי לספינתו הרעועה. האם אין זו מסירת הרצון והחיים להשגחת אלוהים”?

“כיצד, אם כן, בדיוק”, כותב ווילסון, “יכול אדם בעל נכונות למסור את רצונו וחייב לכוח גבוה ממנו? ראינו שהוא כבר התחיל בכך כאשר למד להסתמך על הקבוצה כפתרון לבעיית האלכוהול שלו, אך חייו עדיין בלתי מנוהלים גם אם כבר הפסיק לשתות. עדיין אין כאן פיכחון קבוע וחיים מועילים ומלאי סיפוק… וזהו מקומם של שאר הצעדים בתוכנית. רק פעולה ועשייה מתמדת של הצעדים כדרך חיים יכולה להביא לתוצאה המבוקשת”.

ההיפוך התיאולוגי של ההודאה בחוסר יכולת

כידוע, טענת חוסר האונים וחוסר היכולת של האדם – היא אחת מהאושיות התיאולוגיות של הנצרות ותנאי הכרחי ל”ישועתו” של יש”ו. על פי עקרון זה מי שלא יודע כמה הוא לא שווה כלום, לא יוכל ליהנות מישועה זו. מתוך תפיסה זו נובעת תביעת הנצרות לזנוח את המעשים והדגש על החטא הקדמון. האדם הוא חוטא במהות וחסר אונים לשנות זאת, ושום פעולה שלו אינה יכולה להושיע אותו – אלא רק יש”ו לבדו.[7]

כביכול, נדמה שהצעד הראשון מהדהד עקרון תיאולוגי זה: “הודינו שאנו חסרי יכולת ביחס להתמכרות שלנו, שחיינו הפכו לבלתי ניתנים לניהול”. אולם בפועל מתברר שמדובר דווקא במי ש”מודה ועוזב”. ההכחשה, הסירוב להודות, היא אחד המאפיינים הבולטים ביותר של “המכור” – המתעלם ממצבו ומכחיש שההתמכרות השתלטה על חייו, ושל בעל היצר שאינו מוכן להודות בחטאו. עתה מתבקש המתמכר להודות בהתמכרותו, והשאלות הרבות, שחלק מהקבוצות נוהגות להציב בפני חבריהן במסגרת צעד 1, מובילות אותו להכרה בעומק ההשפעה של ההתמכרות ופעולתה ההרסנית על כל אורחות חייו, כולל גופו, פרנסתו, משפחתו, כישרונו ועוד. הדגש כבר אינו על “חוסר היכולת” אלא על “ההודאה” – על היציאה מההכחשה של ההתמכרות, מההכחשה שאין בעיה. שהכל בסדר.

ברור בעליל שאדם שמגיע לקבוצות, שהולך שבוע אחר שבוע לטפל בהתמכרות שלו – אינו חסר אונים. קבוצות רבות הן דינמיות מאוד ונחושות מאוד במובן זה של שינוי המעשים. למשל הסיסמה של קבוצות גריישיט “ויהי מה” היא בדיוק ההיפך מ”חוסר אונים”: מאחר והיא נוקטת התעקשות מוחלטת “ויהי מה” לא ליפול להתנהגות הכפייתית.

ההודאה בחוסר אונים היא הודאה על האמת של מציאות נתונה- המתמכר רוצה אבל לא יכול להפסיק, הוא מודה שאין לו כוחות לעשות זאת בעצמו. לכן, הנוסח הוא “הודינו” ולא “אידאולוגית אנו חושבים שצריך לוותר…”. כאן יש גם מקום להדגיש את החשיבות של צעד אחד כהכנה לצעדים 2 ו-3 שהם הכרה ב”בעל הכוחות כולם” ונסיון כנה לקבל הדרכה ואונים מבחוץ. הדבר דומה להודאה במחלה על מנת להיות נכון לבלוע את התרופה ולא על מנת להצדיק עצמו ולהישאר חולה.

הצד המעשי של קבוצות האנונימיים

בין הצדדים המעשיים הרבים של הקבוצות המתיישבים היטב עם רעיונות של תשובה ותיקון, ניתן למנות:

כלים

כל אחת מתוכניות האנונימיים כוללת “כלים” שונים שהמתרפא מיישם על מנת להחלים. יש כלים שהם ספציפיים לקבוצות מסוימות בלבד – למשל: הכלי של מעקב הוצאות בקבוצה למתמכרים לחובות (DA) או הכלי של שקילת המזון בקבוצה של מתמכרים לאוכל (Greysheet) ויש כלים המשותפים לכל התוכניות. מכורים רבים משתמשים בכל הכלים הללו בכל יום – וכל הכלים מתמקדים בגמילה ובהימנעות מההתמכרות – זוהי תרפיה אינטנסיבית מאוד של מי שמוכן ללכת “לכל מרחק” כדי להיגמל.

צעד אפס – הימנעות

ניתן לקרוא “צעד אפס” לכלי הנקרא בתוכניות: הימנעות, ניקיון, פיכחון ועוד. צעד האפס הוא הדבר הראשון שעושה המתמכר המגיע לתוכנית אנונימיים: הוא מרפה מההתמכרות שלו. למעשה, התוכנית מתחילה בגמילה מיידית ותובעת מהמשתתף לעזוב מייד את ההתמכרות שבגינה הגיע אליה. משתתפי התוכניות נוהגים להצהיר על מספר הימים הנקיים שצברו, שבהם לא השתמשו בסם ובהם לא ביצעו את הפעילות הכפייתית המתמכרת, למשל: “שלום, שמי אברהם, אני מכור לאלכוהול ולא נגעתי באלכוהול מזה 578 ימים”. בקבוצות רבות ההימנעות היא תנאי למילוי תפקידים שונים בקבוצה כמו הדרכה לחדשים או פעילות כמאמן.

כך, לפני תחילת הצעדים, לפני ההודאה ש”ההתמכרות הפכה את חייהם לבלתי ניתנים לניהול”, עושים משתתפי התוכנית צעד ראשון כדי להשיב לעצמם את השליטה: הם עוזבים את ההתמכרות. באופן זה הופכת התוכנית לתוכנית טיפול אקטיבית וממוקדת ביותר. המכור מגיע לתוכנית מתוך רצון חזק ושאיפה עמוקה להפסיק את ההתמכרות שלו – והדבר הראשון שהוא עושה, עוד לפני כל פעולת גמילה, הוא לעזוב את ההתמכרות. שאר הכלים של התוכנית מטפלים למעשה בתגובות הקשות המתעוררות במתמכר בעקבות מניעת הסם – כל הכוחות הנפשיים והגופניים המסתערים על המכור כאשר הוא מנסה לחדול. וכאן, מייד אחרי צעד אפס – עזיבת הסם- נכנסים שאר הכלים של התוכנית כדי לעבור עם המכור את כל תהליך הגמילה.

תפילת השלווה

בתחילה ובסיום של כל פגישה אומרים כל המשתתפים ביחד את תפילת השלווה, שהנוסח שלה הוא:

אלי,

תן בי (בנו) את השלווה לקבל את הדברים שאין ביכולתי (ביכולתנו) לשנותם,

את האומץ לשנות את אשר ביכולתי (ביכולתנו)

ואת התבונה להבחין בין השניים.

 

תפילה זו, המלווה את חייו של כל מי שמשתתף בקבוצות האנונימיים, מהווה את התמצית של התוכנית: הקבלה של המחלה באורך רוח וסבלנות, האומץ לעשות מעשים – והתבונה להבחין בין השניים, המסמנת למעשה קו מתמיד של שינוי וצמיחה – ככל שמתעצמת יכולתם של המשתתפים בקבוצות לטפל בדברים שבעבר לא היה ביכולתם לשנותם, ועתה הם מצליחים להתמודד איתם. המרכזיות של תפילה זו נובעת מהדרך בה היא מסכמת את עיקרי התוכנית:

המתמכר מגיע לקבוצה שבור והוא מתבקש להפסיק להכחיש ולקבל את קיומה של בעייתו: אומרים לו – די להכחשה. יש לך בעיה שאתה לא יכול לפתור. תודה בזה. ואחרי שהוא מכיר במחלה. הוא מתחיל להפעיל את תבונתו ומוצא דרכים לשנות עוד ועוד דברים – כאשר כל זה הוא חלק מתפילה הנשענת על “כוח גדול ממנו”. מערך זה של קבלה-שינוי-אבחנה מתוך תפילה הפוך את התוכנית לדינמית, לא פסיבית, ומאופיינת על ידי שינוי מתמיד.

צעדים

בעוד ששאר כלי התוכנית הם מערכות תמיכה וכלים מעשיים המסייעים למתמכר לשנות את התנהגותו ואורחותיו, הצעדים של התוכנית הם הכלים התרפויטיים המרכזיים שלה. הם מכוונים את המיקוד של המתמכר מהעיסוק בעצמו אל האפשרות הרוחנית שאלוהים יעזור לו לצאת ממצבו הקשה, והם מטפלים ישירות במניעי העומק להתמכרות כמו טינות ופחדים הגורמים למתמכר לברוח אל הסם. חלק זה של התוכנית הנקרא “צעד 4″ המתואר בתוכנית כ”ספירת מלאי” של איש עסקים בסוף השנה – על מנת לדעת מה יש לו במחסן – דומה מאוד לרעיון “חשבון נפש” ביהדות. במיוחד כאשר מגמתו היא “מודה ועוזב”: הרעיון של צעד 4 הוא להודות בכל העוונות ופגמי האופי ולעזבם בידי הקב”ה.

אמנם, מגמתו של צעד 4 בתוכנית אינה להפוך את האדם ל”צדיק”, אלא לסייע לו להתמודד עם הגורמים הנפשיים הדוחפים אותו אל ההתמכרות, אך ניסיונם המצטבר של מיליוני מתמכרים מצביע על כך שדווקא מידות רעות של טינה, כעס, פחד ועוד – דוחפים את האדם אל ההתמכרות – ויש צורך לעקור מצבים אלה אם רוצים להחלים – ומי שמחלים הופך מעצם העניין לבעל תשובה. הדרישה “למסור” את צעד 4 תואמת אף היא את הרעיון של הקב”ה כ”נושא עוון” – האנונימיים מוסרים לקב”ה את עוונותיהם – כי רק הוא יכול לשאתם.

המקורות של קבוצות האנונימיים

גם כאשר דנים ב’מקורות’ של קבוצת האנונימיים, יש לזכור שמדובר למעשה ביצירה מקורית ומפתיעה של מייסדי אלכוהוליסטים אנונימיים ושל המשתתפים הרבים בקבוצות אנונימיים במהלך כמעט 80 שנות פעילות, ש”ניסיונם, כוחם ותקוותם” הביא ל”חוכמת גמילה” עמוקה ורחבה. כיום יש מגוון רחב מאוד של תוכניות האנונימיים המתמקדות בכל סוג של התמכרות שניתן להעלות על הדעת – וכל תוכנית ייחודית מצמיחה חוכמה משלה המתגבשת כחלק מ”ספרות” העוסקת בהתמכרות המסוימת. כך, חוכמת המכורים לחובות מציעה כלים מעשיים למעקב אחר כספים והכנת “תוכנית הוצאות”, חוכמת המכורים לאוכל מציעה תוכנית אוכל ועצות כמו “מתקשרים לפני הביס הראשון”, וחוכמת האמנים המכורים לבטלה מציעה ליצור 5 דקות ביום. מדובר בתהליך דינמי ופורה של גיבוש חוכמת חיים מעשית בשילוב עם אמונה.

בראשיתה, צמחה התוכנית מתוך החיפוש של ביל ווילסון, אלכוהוליסט ניו יורקי, אחר פתרון לאלכוהוליזם שלו והוא מציין 3 נקודות השפעה קריטיות שהובילו אותו בסופו של דבר לגבש את התוכנית:

ההשפעה הראשונה היתה השפעתו של רופא מומחה לטיפול באלכוהוליזם, בשם ד”ר סילקוורת’ שניהל בית חולים להתמכרות לסמים ואלכוהול בשנות ה-30 של המאה הקודמת – ואבחן את האלכוהוליזם כמחלה. כפתולוגיה. ולא כעניין של חולשת כוח רצון או פגם מוסרי.

ההשפעה השניה היתה השפעתו של הפסיכולוג המפורסם ד”ר יונג, שטיפל באלכוהוליסט במשך יותר משנה ובסופו של דבר אמר לו שמחלתו חשוכת מרפא ואין הפסיכולוגיה יכולה לעזור לו, אלא רק פתרון רוחני יוכל להועיל.

ההשפעה השלישית היתה קבוצת אוקספורד ממנה שאב ביל וו. רעיונות לתוכנית האנונימיים, דרשן בשום פוקס אמט, והשפעות שונות שעלו מתוך הדיונים של חברי הקבוצה ברעיונות וטקסטים רוחניים – במגמה לזקק מהם את מה שיועיל להם להיגמל מהתמכרותם.

“קבוצות אקוספורד”, מייסודו של הכומר הלותרני בוכמן, דגלה בכניעה מוחלטת, הדרכת רוח הקודש, וידויים קבוצתיים, חיים על פי אמונה ותפילה. הם החזיקו בארבעה “אבסולוטים”: אהבה, טהרה, כנות וחוסר אנוכיות ובחמישה “פרינציפים”: בטחון, וידוי, שכנוע, המרת דת והתמדה. הם ראו ייעוד בהעברה אגרסיבית (מסיונרית) של המסר שלהם בכל מקום.

פוקס אמט דגל ב”מדע אלוהי” ו”במחשבה חדשה” לפיהם צריך בכל מצב לחשוב על האלוהי ובכך לפתור את הבעיה, יש לחיות באופן מוחלט “בהווה”, ולהציב את “ואהבת לרעך כמוך” כעקרון המרכזי של החיים.

למרות ששני מקורות אלה הגדירו את עצמם כנוצרים – מבחינה תיאולוגית הם שייכים למעשה לזרם ה”מחשבה החדשה” שדגלה ברעיון של “חוכמה אינסופית” הנמצאת בכל מקום והדגישה שהאלוהים שוכן בנשמתו של כל אדם – תוך חריגה קיצונית מהדוקטרינה של החטא הקדמון. אכן, זרמים נוצרים שמרנים הוקיעו זרם זה בטענה שהדגש שהוא שם על אלוהים אינסופי, כל-יכול וכל-נמצא הנגיש לכל אחד באמצעות תפילה ומודעות – “הופך את יש”ו למיותר”.

המקור השלישי, המוזכר המוזכר באופן מפורש ב”ספר הגדול”, היה, כאמור, “הפסיכואנליטיקאי יונג”, שנתן את הדחיפה הראשונית והרדיקלית להוצאת המושג האלוהי מתחום הדת ואימוצו למטרות תרפויטיות. יונג לא רק הסביר למטופל האלכוהוליסט שלו שרק “חוויה רוחנית חיונית” יכולה להצילו, אלא גם הדגיש בפניו שאין ב”אמונתו הדתית” כדי לספק את החוויה הרוחנית החיונית הדרושה[8].

אפשר שגם הרעיון המובא ב”צעד 3″[9] של “אלוהים כפי שאנו מבינים אותו” שאוב אף הוא מיונג שכתב על אלוהים כמסתורין הנמצא מעבר להבנה אנושית וטען שאנשים יוצרים דמות אלוהים משל עצמם כאשר הם מנסים להבינו – דמות שלעולם אינה יכולה להיות מדויקת.

רבים מונים את “קבוצות אוקספורד”, את שיטת “המחשבה החדשה” ואת יונג עצמו, בין ההשפעות שמתוכן צמחו בהמשך תיאולוגיות הניו-האייג’ המייחסות ליחיד את הסמכות הבלעדית לעיצוב הקשר שלו עם אלוהים.[10] במובן זה ניתן להצביע על אלמנטים של תוכניות האנונימיים המקבילים לאלמנטים של ניו-אייג’, ובכל מקרה ברור שמקורות אלה עצמם כבר רוקנו את הצורות הנוצריות ממשמעותן המקורית, ובהמשך עברו טרנספורמציה נוספת ומרחיקת לכת בידי משתתפי הקבוצות אל ההקשר תרפויטי. בעודו לוקח את הרעיון של נוכחות אלוהית קבועה שהיא “המציאות הגדולה” – ביל ווילסון מתכתב עם התפיסה המטריאליסטית של המדע – ומעלה את הטענה של אלוהים החי בקרב האדם – כתופעה שהמדע אינה יכולה להסבירה כעצם החיים – ולמעשה הוא מציב מעין ‘רף מינימום’ של אמונה – שאם רק תואיל להתנער מדעותיך הקדומות (המטריאליסטיות) תוכל לאחוז בה בקלות, כפי שאתה חש את חייך – בלא שתוכל להסבירם.


אמונת האנונימיים מול יהדות ונצרות

בסופו של דבר, למרות שאמונת האנונימיים אינה יהדות, היא הרבה יותר קרובה אליה מצד ההשקפה והמעשים מאשר לנצרות. להלן מובאות שתי טבלאות השוואה.

אנונימיים מול יהדות

האנונימיים יהדות
גישה מעשית – אמונה ללא מעשים היא הזיה. גישה מעשית – אין טובל ושרץ בידו. רק המעשים מתקנים.
עזיבת ההתמכרות –עזיבה מוחלטת ומיידית של מושא ההתמכרות היא הפעולה המקדימה והראשונה של כל תוכנית. עזיבת החטא – הצעד הראשון בכל תיקון מוסרי הוא עזיבת החטא.
הישענות על אלוהים השענות על הקב”ה
חשבון נפש נוקב וחסר פחד של המתמכר כדי לאתר את הפגמים שהובילו אותו להתמכרות חשבון נפש נוקב וחסר פחד של בעל התשובה
הודאה על הפגמים ובקשה מאלוהים שיסיר אותם מודה ועוזב – מבקש רחמים
מעשי כפרה מעשי כפרה
חשבון נפש קבוע חשבון נפש קבוע
דגש על מעשים שמובילים להחלמה (אמונה ללא מעשים תמות) דגש על מעשים של תשובה.

 

אנונימיים מול נצרות

הנושא אמונות יסוד מסורתיות המשותפות לכל זרמי הנצרות העיקריים[11] אנונימיים
אמונת השילוש. האלוהים הוא הבן, האב ורוח הקודש. אינם מטיפים לאמונת השילוש.
הבן מאוחד עם האב. יש”ו הוא אל-אדם. הוא לגמרי אנושי ולגמרי אלוהי. אינם מטיפים לאמונה ביש”ו
תחייתו של יש”ו. יש”ו מת וחזר לחיים. אינם מטיפים לתחייתו של יש”ו
החטא הקדמון החטא הקדמון הפך את כל בני האדם לחוטאים. רק חסדו של יש”ו יכול להצילם. אינם מתייחסים ל”חטא קדמון”. המשתתפים אינם חוטאים אלא חולים. עושים חשבון נפש כדי להתנקות מהמחלה.
אמונה מול מעשים רק האמונה ביש”ו ולא המעשים, היא הגואלת את האדם. אמונה ללא מעשים היא הזייה. המעשים הם המפתח לחשיבה נכונה.
מותו של יש”ו מכפר יש”ו כיפר במותו על חטאי האנושות כולה. המשתתף מכפר בעצמו על פגיעות באחרים.
גזרה קדמונה (פרדסטינציה) פרוטסטנטים: האל גוזר מראש מי לגן-עדן ומי לגיהנום. אין בחירה חופשית.קתולים: האל גוזר מראש מי לגן-עדן, אך לא מי לגיהנום (יש בחירה חופשית לחטוא). אין פרדסטינציה. כל אחד יכול להחלים אם יש לו כנות, נכונות ופתיחות.
גיהנום נצחי כל הזרמים הנוצרים העיקריים מאמינים בגיהנום נצחי המיקוד אינו בעונש אלא בהחלמה ועזיבת המעשה הקלוקל.

 

[1] למרות שנפוצה מאוד התווית “קבוצות 12 צעדים” – העדפתי כאן את ההגדרה “קבוצות אנונימיים” – משום ש-12 הצעדים הם רק כלי אחד מתוך מערך כלים רחב בהרבה שמפעילות קבוצות האנונימיים.

[2] בתרגום חופשי מתוך הספר הגדול, מהדורה רביעית, עמ’ 54.

[3] בתרגום חופשי מתוך הספר הגדול, מהדורה רביעית, עמ’ 55.

[4] בתרגום חופשי מתוך הספר הגדול, מהדורה רביעית, עמ’ 45.

[5] הספר הגדול, מהדורה רביעית, עמ’ 52.

[6] הספר הגדול, מהדורה רביעית, עמ’ 55.

[7] אפשר שזהו העקרון החשוב ביותר המפריד הפרדה חדה בין נצרות ליהדות – באשר על פי היהדות האדם הוא בחירי, יכול לתקן את מעשיו, וקיום מצוות התורה מוחק את החטא הקדמון.

[8] הספר הגדול, מהדורה רביעית, עמ’ 27.

[9] מסרנו את רצוננו ואת חיינו להשגחת אלוהים, כפי שאנו מבינים אותו.

[10] רעיונות שמקורם הקדום יותר הוא כמובן המהפכה הפרוטסטנטית – אך נראה שכאן הם נגזרים דווקא מהגלגולים החילוניים המאוחרים יותר של השפעה זו על צמיחת ההומניזם והאינדיבידואליזם.

[11]          קתולים (1000 מליון), אורתודוכסים (300 מליון) ופרוטסטנטים (500 מליון) (כולל הזרמים הפרוטסטנטים הראשיים: לותרנים (66 מליון), פרסביטרים (75 מליון), אנגליקנים/אפיסקופלים (77 מליון), מתודיסטים (11 מליון) בפטיסטים (43 מליון) וכו’, וזרמים חדשים, כמו הזרם הפנטקוסטי (מליאת האל) (63 מליון)). באופן כללי נאמד מספר הנוצרים בעולם בסביבות 2 מיליארד בני אדם, והנצרות נחשבת לדת הגדולה בעולם.

תשובה תפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה.

מהו רוע הגזירה?
גזירה היא משהו שאין ביכולתך לשנותו. הגזירה בתוכנית 12 צעדים היא ההתמכרות שלא ניתן לגבור עליה. האלרגיה של הגוף והכמיהה של הנפש – הכלא של אלכוהוליזם, נרקומניה, אכילת יתר וכן הלאה – אלו הן הגזרות – דברים שאנו ניצבים בפנים חסרי אונים – אך יש תרופה לחוסר האונים הזה אל מול הגזירה – והתרופה היא תשובה, תפילה וצדקה. התוכנית היא התשובה, הצעדים הפשוטים שיש לעשותם – המעשים הטובים, התפילה היא הקשר הישיר אל הכוח העליון וההתמסרות לרצונו ולא לרצוננו, הבקשה המתמדת שיסיר מאיתנו את הגזירה, את ההתמכרות, את היצרים, ויתן בליבנו שלווה ואיזון, והצדקה, היא העזרה לאחר, הושטת היד אל מי שנאבק אף הוא בגזירותיו – צעד 12 של העברת המסר של ההחלמה לאחרים.

ותשובה תפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה.

תריסר התכונות של האמן המתחמק

מסתבר שיש קבוצת 12 צעדים לאמנים חנוקים – כמה עמוק ונפלא שצריך לחזור בתשובה גם על זה – על היצירה שלא יצרת, על השפע שלא הענקת לעולם. קבוצת 12 צעדים זו מנתחת את הדרכים שבהן אנחנו לא יוצרים – ומציעה כלים כיצד לטפל בכך.
המוטו שלהם: האמנות שלנו היא מתנה שנועדה לחלוקה בנדיבות

הנה הכלים הדיאגנוסטיים שלהם: תריסר התכונות של האמן המתחמק.

1. גדלנו באווירה שביטלה את ערכנו וגרמה אצלנו ליחס אמביוולנטי כלפי הביטוי האמנותי שלנו.
2. בכל יממה נתונה אנו מוצאים דרכים, בין במודע בין באופן בלתי מודע, להתחמק מלעשות את מה שגורם לנו את האושר הגדול ביותר – לבטא את היצירתיות שלנו.
3. אנו נסוגים מהיצירה שלנו באמצעות השקעת עצמנו בסגנונות חיים, מערכות יחסים ופעילויות שאינם עולים בקנה אחד עם המטרה האמנותית שלנו. אנו חושבים על האמנות שלנו כמנותקת מהמציאות ומונעים מעצמנו את הזכות ללכת בעקבות החלום שלנו.
4. לעיתים קרובות חסמו יאוש, דכאון, זעם, אובססיות, התנהגות כפייתית ו/או התמכרויות את האנרגיה היצירתית. אנו חוסמים מערכות יחסים משמעותיות בחיינו – עבודה, חברה, אהבה, משפחה וחברים.
5. אנו מריצים מיתוסים חברתיים במחשבתנו: “אמנות אינה מעשית”, “אמנים הם פסיכיים”, “תגווע ברעב”, “את חייב לקבל הכשרה מתאימה”, “אתה זקן מדי”, “כבר מאוחר מדי”. קיבלנו את כל הרעיונות הללו כנכונים, כאשר למעשה, הם אינם כך.
6. הצלחתם של אמנים אחרים הטילה עלינו מורא. קנאה, פחד, רחמים עצמיים, פרפקציוניזם, טינה ופגמי אופי אחרים חוסמים את האמונה שלנו ביצירתיות שלנו ובכשרונות שלנו. אנו חשים בלתי ראויים להצלחה שאנו רוצים או משיגים. אנו חשים כרמאים.
7. לעיתים קרובות אנו מרגישים שאין אנו “בטוחים”. או חוששים להפוך למטרה לבקורת, פגיעה ודחייה. אנו מעדיפים להישאר בלתי נראים ולעמוד לנצח בשולי ההתחלה, לכודים בתסמונת ההתחמקות.
8. חשבנו על האמנות שלנו כמשהו בלתי מציאותי, ומנענו מעצמנו את הזכות לדבוק בחלום שלנו. שכחנו שאמנים זכאים לעבודתם הנכונה וזכאים לאושר ולהצלחה שמביאה עימה עבודה נכונה.
9. מתוך חשש לדבוק ביצירתיות לשנו כדרך להרוויח לפרנסתנו, אנו מתחמקים מהתחייבות. הרעיון שנוכל לפרנס את עצמנו באמצעות האמנות שלנו נראה גדול ומאיים. אין ביכולתנו לקבוע את שווי השוק הכספי של אמנותנו.
10. מאחר ויש לנו כשרות רבים, אנו מתקשים להבחין בייעוד האמיתי שלנו. אנו מכחישים את האחריות המוטלת עלינו לפתח ולממש באופן מלא את הכשרונות שלנו. אנו מפחדים להקריב את מה שצריך להקריב ולקבוע קדימויות למימוש החזון האמנותי האמיתי שלנו.
11. איבדנו את היכולת לנהל את הזמן שלנו. אנו מתקשים לסיים פרויקטים ולעיתים קרובות אנו מחבלים במאמצים שלנו. אנו רוצים לעסוק באמנות שלנו אך אין אנו יודעים כיצד לעשות זאת. אנו מתמלאים חוסר סבלנו כלפי התהליך, ושוכחים שהתוצאות מגיעות בזמנו של הקב”ה, לא בזמן שלנו.
12. פחדנו מהאנרגיה היצירתית שלנו והתייחסנו בחוסר אמון לדחפים היצירתיים שלנו. בהעדר מודעות רוחנית, לא ראינו את עצמנו כערוצים לתהליך יצירתי אינסופי.

אלוהי 12 הצעדים

מיהו אלוהי 12 הצעדים?
האם הוא אלוהי ישראל?
אין ספק, באשר אין אל בלתי אלוהי ישראל, וכל מה שנתפס כאלוהים, אינו אלא התפיסה האנושית החלקית, הסובייקטיבית של אותה שלמות כוללת. כפי שהרב כותב בשמונה קבצים ב, צג: ” כל המחשבות הן אמת באלהות… ואל תהי מפליג לכל דבר. ובאמת לית מחשבה תפיסא ביה כלל, ומכל מקום כל המחשבות מוארות על ידי אורו, כשם שכל ההויה מתקיימת בו”.
אך ניתן להיות יותר ספציפי. אלוהי התוכנית הוא פן ברור מאוד של אלוהי ישראל, הפן עימו נפגשים ביום הכיפורים, הפן שאנו קוראים בגרון ניחר: “ה’ ה’ אל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת נוצר חסד לאלפים נושא עון ופשע וחטאה ונקה לא ינקה”. אלו הן שלושת עשרה מידות של רחמים – ושלוש עשרה מידות אלה הם אלוהי התוכנית: אלוהים אוהב, אלוהים אישי, אלוהים שאפשר לסמוך עליו שייקח ממך את הצדדים הבעייתיים שלך ויברא לך לב חדש: “לב טהור ברא לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי”.
ועיקר התוכנית: “יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו” – לכן, בלשון התוכנית: “החלטנו למסור את רצונותינו וחיינו להשגחת אלוהים כפי שאנחנו מבינים אותו” – רק שבתוכנית מבינים את האלוהים באופן ברור לחלוטין כאלוהים אוהב. וה’ אוהב את ישראל: “ויהפך ה’ אלהיך לך את הקללה לברכה כי אהבך ה’ אלהיך”.

אלוהי האגנוסטיים

האגנוסטי – זה שאינו יודע,

זה שאינו יודע אם יש או אין אלוהים,

מלא אמונה הוא.

אי ידיעתו מסתיימת באי הידיעה אם האלוהים שמתארים לו חבריו, מוריו ורבותיו הוא האלוהים.
אך מלא הוא אמונה אחרת, אמונה הלובשת בדורנו צורות מעניינות של יראת הרוממות וצידוק הדין.

אחד המקומות המרתקים בהם הולכת ומתגלה תפיסת האלוהות “הטבעית” לבן תרבות המערב המפנה גבו לנצרות ומנסה לשאוב את האלוהות מתוכו, היא אותה אלוהות המוגדרת בתוכניות 12 צעדים כ”אלוהים כפי שאנו מבינים אותו” – אלוהים שרובם מתארים כ”בורא עולם” כ”רוח קוסמית” כ”אל רחום וחנון”.

דוחים הם מביני האלוהים הללו את כל הפרשנויות היותר קפדניות של פעולת האלוהים בעולם – את אותם דימויים אלוהיים המחוללים רוח קצופה ומדולדלת אצל מאמיניהם – ומחבקים “כוח גדול מאיתם” על פי הבנתם, שבפניו הם מתבטלים.

אלו הן הניצוצות הגנוזים בכל דת, ההולכים ומקבלים ממשות בחברותות הגדולות של קבוצות 12 הצעדים. אותו חיפוש טבעי אחר המופלא, אותה הכרה במה שלמעלה מאיתנו מתאחה עם התפיסה של חלק אלוה ממעל המוטבע בכל אחד ואחד – ומובילה אל הקריאה “אין אמונה ללא מעשים” ובתביעה אישית ופנימית לרוממות המצליחה להוציא את בני-הדורדייה למיניהם – האנשים המכורים לאלכוהול, לסמים, לאוכל ולשאר תאוות וחסרונות אנוש – מאומללותם ורשעתם ולהביאם אל חיים מתוקנים ללא קנאה, שנאה ותחרות, ללא כעס, אשמה או בושה, חיים של תשובה וכפרת עוונות.

שלושת הצעדים הראשונים של 12 הצעדים הם: הודינו שאנו חסרי אונים בפני בעייתנו, הכרנו בכך שכח גדול מאתנו יכול להחזיר לנו את שפיותינו והחלטנו למסור את רצוננו וחיינו לידי אלוהים כפי שאנו מבינים אותו. הדגש על “כפי שאנו מבינים אותו” משחרר אתיאיסטים ואגנוסטיים לאמץ לליבם את האלוהים – ואם תשאל אותם מי הוא אלוהיהם, תקבל תשובות מפתיעות של יראה ואהבה: האלוהים שלי הוא טוב, הם אומרים, הוא אינסופי, הוא קוסמי – ואחר כך הם מוסיפים שאין כל ערך לאמונה ללא מעשים – ומציעים את שאר הצעדים: הכוללים: “חשבון נפש נוקב וחסר מורא”, “הודאה בפרטי החטאים” שחטאנו, “נכונות לתשובה שלמה”, “בקשה מהקב”ה בענווה לסייע לנו לתקן את דרכינו ולהסיר את חטאינו”, “נכונות לכפר על כל החטאים שבין אדם לחברו”, “פניה ישירה לאנשים בהם פגענו בנסיון לכפר על מעשינו”, “חשבון נפש יומיומי והודאה מיידית בכל חטא”, “שאיפה להכיר את הקב”ה כפי שאנו מבינים אותו” ולעשות רצונו”, “להביא את דבר ה’ לאחרים ולפעול על פי עקרונות אלה בכל ענייניינו”.

תנועה חסידית שלמה הצומחת מתוך שחרור ההכרה להכיר באלוהים על פי הבנתה.

פורמט פגישה טלפונית

אתם מוזמנים להצטרף לפגישות הטלפוניות של יום שני:
פגישת בח”א טלפונית הנערכת בכל יום שני בשעות 20:30-19:30.
פגישת ביזנס-בח”א טלפונית נערכת מייד אחרי פגישת בח”א, בשעות: 20:45-21:45.

כדי להצטרף לפגישה חייגו:
076-599-006
וכשתתבקשו לעשות זאת הזינו את הקוד: 687431#
וכשתתבקשו לאשרו לחצו – 1.
בשעת כניסתכם לפגישה, תהיו במצב של “השתקה” – כדי להתחלק בפגישה יהיה עליכם לבטל את ההשתקה באמצעות לחיצה על *6. אנא חזרו והשתיקו אחרי ההתחלקות, כדי למנוע רעשי רקע על הקו.

פורמט פגישת בח”א

מנחה הפגישה: שלום לכולם, שמי ______ ואני בעל חוב. ברוכים הבאים לפגישה הטלפונית של בח”א. בכל עת במהלך הפגישה לחצו על *6 כדי להשתיק את קולכם או לבטל את ההשתקה.
אנא לחצו כעת על *6 והצטרפו אלי לתפילת השלווה: ‘אלי, תן לי את השלווה לקבל את הדברים שאין ביכולתי לשנותם, את האומץ לשנות את אשר ביכולתי, ואת התבונה להבחין בין השניים”.

1. מבוא:
בח”א (DA) – בעלי חוב אנונימיים – היא חברותא של אנשים המשתפים אלו את אלו בניסיונם כוחם ותקוותם על מנת לפתור את בעייתם המשותפת ולסייע לאחרים להחלים מיצירה כפייתית של חובות. הדרישה היחידה לחברות בבח”א היא הרצון להפסיק לצבור חובות ללא בטוחות. החברות בבח”א אינה כרוכה בתשלומים או דמי חבר. אנו תומכים בעצמנו באמצעות תרומותינו.

בביזנס-בח”א אנו לומדים לנהל את העסק שלנו על בסיס רוחני ומגלים שיושרה ומתן שירות משתלמים לנו. אנו צוברים עתודות במזומן, משלמים את החשבונות שלנו ומשלמים לעובדים שלנו בזמן. אנו בונים עסק משגשג ובעל כושר פרעון, ללא חובות.

מנחה: מי רוצה לקרוא את 12 הצעדים של בח”א?

הודינו שאנו חסרי-אונים מול התמכרותנו, שחיינו הפכו לבלתי ניתנים לניהול.
הגענו להאמין שכוח גדול מאתנו יכול להשיב אותנו לשפיות.
החלטנו למסור את רצונותינו וחיינו להשגחת אלוהים, כפי הבנתנו.
ערכנו חשבון – נפש מוסרי, יסודי וחסר – פחד, של עצמנו.
התוודינו בפני אלוהים, עצמנו ואדם אחר, על טבעם המדויק של פגמינו.
היינו מוכנים לחלוטין שאלוהים יסיר מאתנו פגמים אלה באופיינו.
ביקשנוהו בענווה שיסיר מאתנו את חסרונותינו.
ערכנו רשימה של כל האנשים בהם פגענו, והיינו נכונים לכפר בפניהם.
כיפרנו במישרין בפני אנשים אלה ככל שהדבר התאפשר, פרט למקרים שמעשה זה היה עלול לפגוע בהם או באחרים.
המשכנו בחשבון-נפש אישי וכאשר שגינו, הודינו בכך מיד.
ביקשנו בדרך של תפילה ומדיטציה לשפר את הקשר ההכרתי עם אלוהים, כפי הבנתנו, כשאנו מתפללים רק לדעת
את רצונו עבורנו ולכוח לבצע זאת.
לאחר שעברה עלינו התעוררות רוחנית כתוצאה מצעדים אלה, ניסינו לשאת את בשורה זו למכורים, וליישם עקרונות אלה בכל תחומי-חיינו.

12 Steps of Debtors Anonymous
1. We admitted we were powerless over debt—that our lives had become
unmanageable.
2. Came to believe that a Power greater than ourselves could restore us to sanity.
3. Made a decision to turn our will and our lives over to the care of God as we
understood Him.
4. Made a searching and fearless moral inventory of ourselves.
5. Admitted to God, to ourselves, and to another human being the exact nature of our
wrongs.
6. Were entirely ready to have God remove all these defects of character.
7. Humbly asked Him to remove our shortcomings.
8. Made a list of all persons we had harmed and became willing to make amends to
them all.
9. Made direct amends to such people wherever possible, except when to do so would
injure them or others.
10. Continued to take personal inventory and when we were wrong promptly admitted
it.
11. Sought through prayer and meditation to improve our conscious contact with God as
we understood Him, praying only for knowledge of His will for us and the power to
carry that out.
12. Having had a spiritual awakening as the result of these steps, we tried to carry this
message to compulsive debtors, and to practice these principles in all our affairs.

מנחה: מי רוצה לקרוא את 12 הכלים של בח”א
Recovery from compulsive debting begins when we stop incurring new, unsecured debt, one day at a time. (Unsecured debt is any debt that is not backed up by some form of collateral, such as a house or other asset.) We attain a daily reprieve from compulsive debting by practicing the Twelve Steps and by using the following Tools.
2. Meetings
We attend meetings at which we share our experience, strength, and hope with one another. Unless we give to newcomers what we have received from D.A., we cannot keep it ourselves.
3. Record Maintenance
We maintain records of our daily income and expenses, of our savings, and of the retirement of any portions of our outstanding debts.
4. Sponsorship
We have found it essential to our recovery to have a sponsor and to be a sponsor. A sponsor is a recovering debtor who guides us through the Twelve Steps and shares his or her own experience, strength, and recovery.
5. Pressure Relief Groups and
Pressure Relief Meetings
After we have gained some familiarity with the D.A. program, we organize Pressure Relief Groups consisting of ourselves and two other recovering debtors who have not incurred unsecured debt for at least 90 days and who usually have more experience in the program. The group meets in a series of Pressure Relief Meetings to review our financial situation. These meetings typically result in the formulation of a spending plan and an action plan.
6. Spending Plan
The spending plan puts our needs first and gives us clarity and balance in our spending. It includes categories for income, spending, debt payment, and savings (to help us build cash reserves, however humble). The income plan helps us focus on increasing our income. The debt payment category guides us in making realistic payment arrangements without depriving ourselves. Savings can include prudent reserve, retirement, and special purchases.
6. Action Plan
With the help of our Pressure Relief Group, we develop a list of specific actions for resolving our debts, improving our financial situation, and achieving our goals without incurring unsecured debt.
7. The Telephone and the Internet
We maintain frequent contact with other D.A. members by using the telephone, e-mail, and other forms of communication. We make a point of talking to other D.A. members before and after taking difficult steps in our recovery.
8. D.A. and A.A. Literature
We study the literature of Debtors Anonymous and of Alcoholics Anonymous to strengthen our understanding of compulsive disease and of recovery from compulsive debting. In A.A. literature we can identify with many of the situations described by substituting the words “compulsive debt” for “alcohol.”
9. Awareness
We maintain awareness of the danger of compulsive debt by taking note of bank, loan company, and credit card advertising and their effects on us. We also remain aware of our personal finances in order to avoid vagueness, which can lead to compulsive debting or spending.
10. Business Meetings
We attend business meetings that are held monthly. Many of us have long harbored feelings that “business” was not a part of our lives but for others more qualified. Yet participation in running our own program teaches us how our organization operates, and also helps us to become responsible for our own recovery.
11. Service
We perform service at every level: personal, meeting, Intergroup, and World Service. Service is vital to our recovery. Only through service can we give to others what so generously has been given to us.
12. Anonymity
We practice anonymity, which allows us freedom of expression by assuring us that what we say at meetings or to other DA members at any time will not be repeated.

מנחה: בשלב זה אנו מתחלקים ומשתפים זה את זה בכוחנו ובתקוותנו. אנו מתמקדים בכלי אחד ובצעד אחד בכל חודש – החודש נתמקד (מספר הכלי והצעד לפי החודש). אנו נתחלק עתה עד לשעה 8:00. להוסיף כאן את הנורמות ואת ברוך הבא לחדשים)
לפני סוף הפגישה נשאיר זמן להחלפת מספרי טלפון
בשלוש הדקות האחרונות נציין בקצרה פעולות שננקוט השבוע

Meeting Norms: Tradition Two states, For our group purpose there is but one ultimate authority — a loving God as is expressed in our group conscience. To maintain the serenity of the meeting, here are some accepted guidelines:

• We aim to focus our sharing on how underearning, and our recovery from it, impacts our lives.
• When you share, please tell us your name, and if you’re comfortable, your location. This helps to facilitate connection and outreach.
• We do not engage in cross talk, which we define as interrupting or directly addressing another speaker.
• After everyone has shared, if time permits, second shares will be allowed.
• To best facilitate sharing, we need a timekeeper. Who would be willing to do that service? Shares are up to three-minutes with a one minute warning at two minutes. Please acknowledge (Timekeeper) by saying Thank you, and at three minutes wrap up your share.

Welcome Newcomers:
Before we begin, we want to welcome any newcomers to the meeting and acknowledge your being here. It is suggested you attend at least six meetings so you have time to identify with the speakers, begin to absorb the UA concepts, and learn more about the program by exploring the website and making some outreach calls. Who would be willing to serve as newcomer greeter after the close of the meeting?

Readings Material and/or Qualification:
Now we will read the following material: [name material].
OR ….. Now ___________ will offer a Qualification for our meeting.
Chair to thank Qualifier after his or her share.

INVITATION TO BEGIN SHARING:
Who would like to begin the sharing on our meeting topic?
Note: after shares, thank speakers by name, invite others to share, and reiterate the meeting’s focus

At 30 minutes – Seventh Tradition & Announcements:
UA has no dues or fees, we are self supporting through our own contributions. but we do have expenses; for the dissemination of UA literature, the maintenance of its website, and costs incurred by the General Service Board. Contributions can be made via PayPal on the UA website at underearnersanonymous.org, or by check, to UA, Box 255, Nyack, New York 10960. Please give what you can, but if you can give nothing for now keep coming back because you are more important then your money.

Are there any UA related announcements? [After announcements, invite continued sharing] We have about ___ minutes left for sharing. Who else would like to share? Our focus for this meeting is [ … ], but you may of course share on other issues related to your underearning should you feel the need. [Thank speakers by name.]

At about 55 minutes – Wrap Up: That’s all the time we have for sharing. I’d like to thank everyone who shared, and _________ for keeping time, and ________ for doing the readings (and/or Qualification). And thank you for letting me be of service.

Number Exchange:
Before we share actions and close the meeting, we’ll exchange names for outreach. If you want to contact someone you heard on today’s meeting, please call out their names now and we ask those members to stay on the call, if they are able, until after we say the Serenity prayer. I will also stay on the line to facilitate exchange of numbers.

Share Actions:
Now we will briefly share some actions we plan to take today, or this week, to overcome underearning, and enrich our fiscal and spiritual solvency. Who would like to share actions?

Closing:
In closing, the opinions expressed here today are strictly those of the individuals who gave them. The things you have heard here are spoken in confidence and should be treated as confidential. We do not take outside the meeting who we hear at the meeting. If you try to absorb what you have heard, you are bound to gain a better understanding of the way to handle your problems and begin to change your life. Talk to each other, reason things out with someone else. Let there be no gossip or criticism of one another, but only Love, Understanding and Companionship.

מנחה: מי רוצה לקרוא את 12 ההבטחות של בח”א.

he 12 Promises of Debtors Anonymous
In the program of Debtors Anonymous, we come togeth
er to share our
experience, strength and hope so that we may recove
r from the disease
of compulsive debting. When we work D.A.’s Twelve S
teps and use the D.A.
Tools, we begin to receive these gifts of the progr
am:
1. Where once we felt despair, we will experience a
newfound hope.
2. Clarity will replace vagueness; we will intuitiv
ely know how to handle situations
that used to baffle us.
3. We will live within our means, yet our means wil
l not define us.
4. We will begin to live a prosperous life, unencum
bered by fear, worry, resentment
or debt.
5. We will realize that we are enough; we will valu
e ourselves and our contributions.
6. Isolation will give way to fellowship; faith wil
l replace fear.
7. We will recognize that there is enough; our reso
urces will be generous and we
will share them with others and with DA.
8. We will cease to compare ourselves to others; je
alousy and envy will fade.
9. Acceptance and Gratitude will replace regret, se
lf pity and longing.
10. We will no longer fear the truth; we will move
from hiding in denial to living in
reality.
11. Honesty will guide our actions towards a rich l
ife filled with meaning and purpose.
12. We will recognize a Power Greater than ourselve
s as the source of our
abundance; we realize that God is doing for us what
we could not do for
ourselves.
Are these extravagant promises? We think not; they
are well within our means. When we
work this program with integrity and to the best of
our ability, one day at a time, a life of
prosperity and serenity will be ours.

Please un-mute your phone by pressing Star (*) 6 and will all who care to join me in saying The Serenity Prayer:
God grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference.

The meeting is open for fellowship.

אחרי תרגום כל ההנחיות – לשלב את הפגישה עם בח”א

.

פורמט פגישת ביזנס-בח”א

מנחה הפגישה: שלום לכולם, שמי ______ ואני בעל חוב. ברוכים הבאים לפגישה הטלפונית של ביזנס-בח”א (BDA) – עלי חוב אנונימיים שיש להם עסק. בכל עת במהלך הפגישה לחצו על *6 כדי להשתיק את קולכם או לבטל את ההשתקה.
אנא לחצו כעת על *6 והצטרפו אלי לתפילת השלווה: ‘אלי, תן לי את השלווה לקבל את הדברים שאין ביכולתי לשנותם, את האומץ לשנות את אשר ביכולתי, ואת התבונה להבחין בין השניים”.

1. מבוא:
ביזנס-בח”א (BDA) היא קבוצה נבדלת אך לא נפרדת של בח”א שהוקמה על מנת להתמקד בהחלמתם של חברי בח”א שיש להם עסק. חברי ביזנס-בח”א תומכים אלו באלו ביישומם של העקרונות והכלים של בח”א בעסק שלהם. תשלום עבור טובין ושירותים על פי תנאים שהוסכמו מראש אינו נחשב לצבירת חובות.

כלים נוספים של ביזנס-בח”א

 1. אנו מפרידים בין התיעוד הפיננסי והעסקי שלנו וחשבונות הבנק הפרטיים והעסקיים שלנו.
 2. אנו מנהלים תיעוד פיננסי נקי, מסודר ומדויק.
 3. אנו משלמים לעצמנו משכורת.
 4. אנו משלמים את החשבונות שלנו ומחייבים את הלקוחות שלנו בזמן.
 5. אנו זוכרים שכסף שאנו מוציאים צריך להביא לנו הכנסות, ואנו משווים מחירים לפני שאנו קונים דברים.

סימנים ואותות לצבירות חובות עסקיים

כבעלי עסק, ידענו שיהיו לנו בעיות כאשר:

 • כאשר שילמנו חשבוניות לפני הזמן במקום על פי התנאים שהוסכמו מראש
 • כאשר התשלומים לא בוצעו במסגרת תנאים מוסכמים מראש
 • כאשר כיסינו הוצאות עסקיות מתוך כספים אישיים
 • כאשר המשכנו להחזיק בלקוחות שלוקח להם זמן רב לשלם או שיש להם מוסר תשלומים נמוך
 • כאשר התמחור שלנו לא לקח בחשבון שולי רווח נוחים וסבירים
 • כאשר לא ידענו מה העלויות המדויקות של התקורה שלנו ושל ההוצאות התפעוליות שלנו
 • כאשר קיצצנו במשכורות שלנו כדי לחסוך כסף לעסק
 • כאשר פעלנו ללא תוכנית עסקית מקיפה
 • כאשר התחלנו להחמיץ פגישות ביזנס-בח”א ואיבדנו קשר עם קבוצות הפגת הלחץ שלנו

ערכת ביזנס-בח”א למתחילים

מצאנו שההצעות הבאות סייעו לנו להחלים באמצעות ביזנס-בח”א

 1. צור תוכנית הוצאות אישית באמצעות בח”א
 2. צור תוכנית עסקית ל-12 חודשים: כלול בה את כל העלויות, תחזית ההכנסות, ותשלומי השכר – אל תשכח לכלול גם את השכר שלך.
 3. עבור על התוכנית העסקית עם קבוצת שחרור לחץ לעסקים.
 4. פתח חשבון בנק עסקי ונהל אותו בנפרד מהחשבון הפרטי. הפרד בין הכספים האישיים והעסקיים.
 5. צור תוכנית פעולה כדי לוודא שהנה”ח של העסק נקיה, מסודרת ומדויקת
 6. היה נכון לקחת אחריות על כל ההיבטים של העסק שלך. סיוע מקצועי – מנהלי חשבונות, עורכי דין ויועצים – עובדים עבורך ואינם הכוח העליון של העסק שלך.
 7. היה נוכח בעסק שלך והתמקד ביצירת הכנסות. הכסף והזמן שאתה משקיע בעסק צריכים להפיק הכנסות.
 8. היה ברור מאוד בכל הקשור לרווחים. דע את שולי הרווח שלך על כל עסקה, בין אם מדובר במוצר או בשירות. כתוב את זה, חשב את זה, תעד את זה. בדוק שוב.
 9. התנתק מאנשים בעלי אישיות בעייתית: לקוחות, שותפים, עובדים, והמחלה שלך עצמך. זכור בכל הפעולות העסקיות שלך ששיש להציב את העקרונות לפני האישיות.
 10. אם יש לך בעיה של הנהלת חשבונות, תיעוד או גבייה: סגור את הפעולה משני צדדיה (bookend) באמצעות התקשרות לחבר בתוכנית לפניה ולאחריה. סגירה דו-צדדית כזאת היא כלי רב ערך עבורך ועבור האדם שאליו אתה מתקשר. זוהי צורה של שירות ומחוייבות להחלמה מצד כל הנוגעים בדבר.
 11. היה מודע למתחרים שלך אך אל תדאג. יש מספיק לכולם. זהו יקום מלא שפע. ראה במתחרים שלך מורים רבי ערך. אל תשווה את הפנים של עסקיך עם החוץ של עסקי המתחרה שלך.
 12. אם אתה מרגיש נסער או מדוכדך בעת סגירת “עסקאות” או קבלת מחוייבויות עסקיות. בצע סגירה דו-צדדית. נסה לא לעשות דרמות!
 13. שלם את החשבונות שלך מייד ודאג לגבות מייד את התשלומים המגיעים לך.
 14. נסח את כל ההסכמים העסקיים שלך בכתב. על מנת לחסוך כסף ובלבול, כתוב בעצמך הסכמים לפני שתפנה לייעוץ משפטי.
 15. דאג לעצמך. זכור לא להיות עכב”ר: אל תהיה עייף, כעוס, בודד או רעב.
 16. התחל לצבור עתודות במזומן – ולו צנועות ביותר.
 17. השווה מחירים לפני רכישה, הזמנה או חתימה על המחאה. כמגיע הזמן לכתוב המחאה. עצור את כל הפעילויות האחרות וחשוב.
 18. “רק להיום” אל תצבור חובות והמשך לחזור לבח”א וביזנס-בח”א.

נקודות החלמת ביזנס בח”א

המטרה שלנו היה להיות נכונים ומסוגלים לבנות עסק משגשג, ללא חובות ובעל כושר פירעון, באמצעות יישום עקרונות התוכנית בכל העניינים העסקיים והאישיים שלנו. כדי להשיג יעד זה ביצענו את הצעדים הבאים.

 1. התנקנו מהעסק מתוך מחוייבות מחודשת כלפי העסק.
 2. נכנענו לרעיון שאנחנו לא העסק שלנו ולא החובות שלנו.
 3. התחייבנו לעצמנו, לאלוהים ולקבוצות שחרור הלחץ שלנו, לשלם לכל הנושים שלנו.
 4. שמרנו על תזרים מזומנים משגשג על מנת לענות על הצרכים העסקיים שלנו.
 5. לקחנו אחריות על כל העניינים והמחוייבויות של העסק שלנו.
 6. בנינו תקורה תומכת וסבירה עבור העסק, שדי בה כדי לענות על הצרכים שלנו.
 7. עקבנו אחרי כל ההוצאות העסקיות שלנו מתוך בהירות, ולקחנו אחריות על רואי החשבון, מנהלי החשבונות והיועצים הפיננסיים והמשפטיים האחרים שלנו.
 8. עם הזמתן, צברנו ושמרנו על עתודות מזומן המבוססת על שיקול דעת זהיר.
 9. לקחנו את המשכורות, ההטבות וזמני החופשה המגיעים לנו על בסיס קבוע, בדיוק כפי שציפינו מהעובדים שלנו.
 10. לקחנו אחריות על ניהול התיעוד העסקי שלנו.
 11. עבדנו עבודה רוחנית עם אנשים אחרים – עובדים, מוכרים, לקוחות ומתחרים – תוך שאנו זוכרים שעקרונות קודמים לאישיות.
 12. למדנו להכיר שדרך נקודות השיא ונקודות השפל של העסק שלנו, לא נגיע לשום מקום אם לא נישאר בנתיב הרוחני.

2 קריאה

תת-משתכרים


UA – קבוצת תת-השתכרות אנונימית – לא לשון שיכרות אלא לשון שכירות.
תת ההשתכרות מתייחסת לדברים רבים, שלא כולם קשורים לכסף. תת-השתכרות היא תת-הישגיות או תת-קיום, בלא קשר לכמות הכסף שנרוויח. מדובר בחוסר יכולת להכיר באופן מלא בכישורים וביכולות שלנו ולבטא אותם. התוצאות הגלויות של בעיה זו היא חוסר היכולת לדאוג לצרכים העצמיים, כולל צרכים עתידיים.
תת-השתכרות יכולה לנבוע מדברים רבים, כולל, אי הכרה בכשרונות שלנו. היא יכולה להיגרם כתוצאה מחיים על הקצה שמקורם באי הרווחה של סכומי כסף מספיקים, בבזבוז הכסף שיש לנו, בהימנעות מסיכונים בריאים שמסוגלים להניע את חיינו קדימה, ובאי התכוננות לעתיד. המשמעות של תת השתכרות הם חיים שאינם ממצים את הפוטנציאל הייחודי שלנו ואינם מממשים את החלומות והיעדים שלנו. המשמעות של תת-השתכרות היא להתייאש מעצמנו. (מתוך החוברת: About UA)

ובהקשר זה, הרב (8 קבצים תסט): תכלית הכל הוא לדעת את ד’. כל מה שהחכמה מתגדלת באדם ובעולם, צריכים תמיד להתחיל מראשית הכל – אולם – הוי לה לידיעה ושאיפה רוחנית, שאינה עומדת על הבסיס הרחב של כל הצרכים הגשמיים הישרים של אדם היחידי ושל החברה…(תפז). לשחרר את האדם, על ידי התעלותו, על ידי התפתחותו, בגילוי כל כשרונותיו הפנימיים, זאת היא מגמתנו…. הפנימיות היא אז רק אז מנצחת, כשהיא מוצאה לפניה עולם ערוך ומסודר, אברים בריאים, ולב אמיץ, חושים מפותחים, וסדרי יופי, נקיות וטהרה, מוסר נימוסי, ודרך ארץ, ומרץ, ואהבה לחיים ולעולם. אז תוכל הפנימיות לשלוט על ממלכה מלאה אונים…

קבוצת תמיכה ללימוד חיים ערוכים, מסודרים, בריאים ואמיצים.

BDA

ביזנס-בח”א

תכנית 12 מעלות להחלמה של בעלי עסקים מצבירת חובות ומתת-השתכרות

BDA_NewcomerPacket

מבוא

בח”א (DA) – בעלי חוב אנונימיים – היא חברותא של אנשים המשתפים אלו את אלו בניסיונם כוחם ותקוותם על מנת לפתור את בעייתם המשותפת ולסייע לאחרים להחלים מיצירה כפייתית של חובות. הדרישה היחידה לחברות בבח”א היא הרצון להפסיק לצבור חובות ללא בטוחות. החברות בבח”א אינה כרוכה בתשלומים או דמי חבר. אנו תומכים בעצמנו באמצעות תרומותינו.

כיצד תדע אם אתה בעל עסק שהוא בעל חוב כפייתי?

כלים נוספים של ביזנס-בח”א

סימנים ואותות לצבירות חובות עסקיים

ערכת ביזנס-בח”א למתחילים

נקודות החלמת ביזנס בח”א

פורמט פגישת BDA

פורמט פגישת BDA

שאיפתנו העיקרית היא להפסיק לצבור חובות ולסייע לבעלי חוב כפייתיים אחרים להפסיק לצבור חובות ללא בטוחות.

ביזנס-בח”א (BDA) – בעלי חוב אנונימיים שיש להם עסק,

ביזנס-בח”א היא קבוצה נבדלת אך לא נפרדת של בח”א שהוקמה על מנת להתמקד בהחלמתם של חברי בח”א שיש להם עסק. חברי ביזנס-בח”א תומכים אלו באלו ביישומם של העקרונות והכלים של בח”א בעסק שלהם. תשלום עבור טובין ושירותים על פי תנאים שהוסכמו מראש אינו נחשב לצבירת חובות.

כיצד תדע אם אתה בעל עסק שהוא בעל חוב כפייתי?

כמה מהחוויות וההתנהגויות שהובילו אותנו לצבירת חובות כפייתית היו:

 1. לא ידענו מתי הגיע מועד פרעונם של מיסים או חשבונות, אף לא זכרנו מה שילמנו, אם שילמנו, וכמה שילמנו.
 2. ערבבנו בין הכסף האישי שלנו לבין כספי העסק
 3. לעיתים קרובות לא ידענו מה העלויות המדויקות של התקורה שלנו, מהן ההוצאות התפעוליות שלנו ומה שולי הרווח שלנו.
 4. לא היתה לנו תוכנית עסקית
 5. חיינו במצב של חסך למען העסק שלנו
 6. הפחתנו בערך הטובין והשירותים שלנו ונקבנו במחירים נמוכים מדי

בביזנס-בח”א אנו לומדים לנהל את העסק שלנו על בסיס רוחני ומגלים שיושרה ומתן שירות משתלמים לנו. אנו צוברים עתודות במזומן, משלמים את החשבונות שלנו ומשלמים לעובדים שלנו בזמן. אנו בונים עסק משגשג ובעל כושר פרעון, ללא חובות.

כלים נוספים של ביזנס-בח”א

 1. אנו מפרידים בין התיעוד הפיננסי והעסקי שלנו וחשבונות הבנק הפרטיים והעסקיים שלנו.
 2. אנו מנהלים תיעוד פיננסי נקי, מסודר ומדויק.
 3. אנו משלמים לעצמנו משכורת.
 4. אנו משלמים את החשבונות שלנו ומחייבים את הלקוחות שלנו בזמן.
 5. אנו זוכרים שכסף שאנו מוציאים צריך להביא לנו הכנסות, ואנו משווים מחירים לפני שאנו קונים דברים.

סימנים ואותות לצבירות חובות עסקיים

כבעלי עסק, ידענו שיהיו לנו בעיות כאשר:

 • כאשר שילמנו חשבוניות לפני הזמן במקום על פי התנאים שהוסכמו מראש
 • כאשר התשלומים לא בוצעו במסגרת תנאים מוסכמים מראש
 • כאשר כיסינו הוצאות עסקיות מתוך כספים אישיים
 • כאשר המשכנו להחזיק בלקוחות שלוקח להם זמן רב לשלם או שיש להם מוסר תשלומים נמוך
 • כאשר התמחור שלנו לא לקח בחשבון שולי רווח נוחים וסבירים
 • כאשר לא ידענו מה העלויות המדויקות של התקורה שלנו ושל ההוצאות התפעוליות שלנו
 • כאשר קיצצנו במשכורות שלנו כדי לחסוך כסף לעסק
 • כאשר פעלנו ללא תוכנית עסקית מקיפה
 • כאשר התחלנו להחמיץ פגישות ביזנס-בח”א ואיבדנו קשר עם קבוצות הפגת הלחץ שלנו

ערכת ביזנס-בח”א למתחילים

מצאנו שההצעות הבאות סייעו לנו להחלים באמצעות ביזנס-בח”א

 1. צור תוכנית הוצאות אישית באמצעות בח”א
 2. צור תוכנית עסקית ל-12 חודשים: כלול בה את כל העלויות, תחזית ההכנסות, ותשלומי השכר – אל תשכח לכלול גם את השכר שלך.
 3. עבור על התוכנית העסקית עם קבוצת שחרור לחץ לעסקים.
 4. פתח חשבון בנק עסקי ונהל אותו בנפרד מהחשבון הפרטי. הפרד בין הכספים האישיים והעסקיים.
 5. צור תוכנית פעולה כדי לוודא שהנה”ח של העסק נקיה, מסודרת ומדויקת
 6. היה נכון לקחת אחריות על כל ההיבטים של העסק שלך. סיוע מקצועי – מנהלי חשבונות, עורכי דין ויועצים – עובדים עבורך ואינם הכוח העליון של העסק שלך.
 7. היה נוכח בעסק שלך והתמקד ביצירת הכנסות. הכסף והזמן שאתה משקיע בעסק צריכים להפיק הכנסות.
 8. היה ברור מאוד בכל הקשור לרווחים. דע את שולי הרווח שלך על כל עסקה, בין אם מדובר במוצר או בשירות. כתוב את זה, חשב את זה, תעד את זה. בדוק שוב.
 9. התנתק מאנשים בעלי אישיות בעייתית: לקוחות, שותפים, עובדים, והמחלה שלך עצמך. זכור בכל הפעולות העסקיות שלך ששיש להציב את העקרונות לפני האישיות.
 10. אם יש לך בעיה של הנהלת חשבונות, תיעוד או גבייה: סגור את הפעולה משני צדדיה (bookend) באמצעות התקשרות לחבר בתוכנית לפניה ולאחריה. סגירה דו-צדדית כזאת היא כלי רב ערך עבורך ועבור האדם שאליו אתה מתקשר. זוהי צורה של שירות ומחוייבות להחלמה מצד כל הנוגעים בדבר.
 11. היה מודע למתחרים שלך אך אל תדאג. יש מספיק לכולם. זהו יקום מלא שפע. ראה במתחרים שלך מורים רבי ערך. אל תשווה את הפנים של עסקיך עם החוץ של עסקי המתחרה שלך.
 12. אם אתה מרגיש נסער או מדוכדך בעת סגירת “עסקאות” או קבלת מחוייבויות עסקיות. בצע סגירה דו-צדדית. נסה לא לעשות דרמות!
 13. שלם את החשבונות שלך מייד ודאג לגבות מייד את התשלומים המגיעים לך.
 14. נסח את כל ההסכמים העסקיים שלך בכתב. על מנת לחסוך כסף ובלבול, כתוב בעצמך הסכמים לפני שתפנה לייעוץ משפטי.
 15. דאג לעצמך. זכור לא להיות עכב”ר: אל תהיה עייף, כעוס, בודד או רעב.
 16. התחל לצבור עתודות במזומן – ולו צנועות ביותר.
 17. השווה מחירים לפני רכישה, הזמנה או חתימה על המחאה. כמגיע הזמן לכתוב המחאה. עצור את כל הפעילויות האחרות וחשוב.
 18. “רק להיום” אל תצבור חובות והמשך לחזור לבח”א וביזנס-בח”א.

נקודות החלמת ביזנס בח”א

המטרה שלנו היה להיות נכונים ומסוגלים לבנות עסק משגשג, ללא חובות ובעל כושר פירעון, באמצעות יישום עקרונות התוכנית בכל העניינים העסקיים והאישיים שלנו. כדי להשיג יעד זה ביצענו את הצעדים הבאים.

 1. התנקנו מהעסק מתוך מחוייבות מחודשת כלפי העסק.
 2. נכנענו לרעיון שאנחנו לא העסק שלנו ולא החובות שלנו.
 3. התחייבנו לעצמנו, לאלוהים ולקבוצות שחרור הלחץ שלנו, לשלם לכל הנושים שלנו.
 4. שמרנו על תזרים מזומנים משגשג על מנת לענות על הצרכים העסקיים שלנו.
 5. לקחנו אחריות על כל העניינים והמחוייבויות של העסק שלנו.
 6. בנינו תקורה תומכת וסבירה עבור העסק, שדי בה כדי לענות על הצרכים שלנו.
 7. עקבנו אחרי כל ההוצאות העסקיות שלנו מתוך בהירות, ולקחנו אחריות על רואי החשבון, מנהלי החשבונות והיועצים הפיננסיים והמשפטיים האחרים שלנו.
 8. עם הזמתן, צברנו ושמרנו על עתודות מזומן המבוססת על שיקול דעת זהיר.
 9. לקחנו את המשכורות, ההטבות וזמני החופשה המגיעים לנו על בסיס קבוע, בדיוק כפי שציפינו מהעובדים שלנו.
 10. לקחנו אחריות על ניהול התיעוד העסקי שלנו.
 11. עבדנו עבודה רוחנית עם אנשים אחרים – עובדים, מוכרים, לקוחות ומתחרים – תוך שאנו זוכרים שעקרונות קודמים לאישיות.
 12. למדנו להכיר שדרך נקודות השיא ונקודות השפל של העסק שלנו, לא נגיע לשום מקום אם לא נישאר בנתיב הרוחני.

פורמט פגישת BDA

Suggested BDA Meeting Format
This document contains suggested guidelines for the format of a BDA meeting. The
format may vary, depending upon the group conscience of its members, using D.A.’s
Fourth Tradition as a guide. The Fourth Tradition states that “each group should be
autonomous except in matters affecting other groups or D.A. as a whole” and therefore
this format is suggestive only.

פורמט פגישת BDA

1. Opening
Many groups choose to open their meetings with a prayer such as the Serenity Prayer or
with a few moments of silent meditation.
The Serenity Prayer
God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change
the things I can and wisdom to know the difference.
Usually the Chairperson, Secretary, or another trusted servant starts the meeting,
welcomes everyone, and then introduces himself or herself by saying, “Hello. My name is
______________(first name only) and I am a compulsive debtor and business owner.
Welcome to the _____________ (name of group) Meeting of Business Debtors
Anonymous (BDA).”
Some groups ask all members to go around and introduce themselves by first name.
At this point meetings usually read information about BDA:
Business Debtors Anonymous (BDA) is a distinct and dynamic–but not separate–part of
D.A. created to focus on the recovery of members of the fellowship who are business
owners. Together, members of BDA support one another in applying the D.A. principles
and tools when owning and running a business. BDA is a part of Debtors Anonymous, a spiritual
program based on the Twelve Steps as adapted from Alcoholics Anonymous.
2. Readings
Some groups pass around and read aloud the D.A. Twelve Steps and Twelve Traditions.
The following additional tools for Business Debtors Anonymous are read by the person
who is leading.
Additional Tools for Business Debtors Anonymous
1. We keep separate professional and personal financial records and bank accounts.
2. We write annual one-year business plans with definable and accountable goals and
targets.
3. We keep clean, orderly and accurate financial records, including Accounts
Receivable, Accounts Payable, Cash on Hand, Inventory, Assets, and Outstanding
Debts, and put all tax and bill due dates on our calendar.
4. We pay ourselves a salary including benefits, medical insurance, vacations and sick
days.
5. We remain mindful that dollars spent should generate revenue and compare prices
before making purchases.
6. We maintain clarity about the overhead and profit margins of every product or
service we sell.
7. We pay our bills and invoice our clients promptly.
8. We put all our business agreements in writing and write our own Letters of
Agreement.
9. We notice the competition but don’t worry about it. We learn from our competitors
and trust that it is an abundant universe with more than enough for everyone.
10. We detach from difficult personalities and poor paying clients and put principles
before personalities.
11. We bookend before and after making commitments and difficult business decisions
or actions.
12. We are willing to be in charge and responsible for our business. Professionals such
as accountants, lawyers and consultants who work for us are not our higher power.
After the readings, announcements of any special rules, such as no smoking or eating,
will often be made.
3. Newcomers
At this point, groups will ask newcomers to the program and the meeting to introduce
themselves by first name only so that they can be especially welcomed.
The Chairperson, Secretary or another trusted servant will read “Getting Started.”
4. Getting Started
Based on experience BDA recommends the following actions be taken toward recovery
from incurring debt in business.
1. Stop incurring unsecured business debt one day at a time.
2. Attend meetings regularly.
3. Get phone numbers from other members. Call with questions and for support.
4. Get a sponsor and start working the Twelve Steps. A sponsor is someone with more
experience in working the Twelve Steps, and who has been practicing the principles of the
BDA program in their personal or business life.
5. Begin keeping your numbers. Regularly record your expenses and income. It is
suggested that your income and expenses covering at least one month be brought to
your first Pressure Relief Group (PRG).
. Get a Pressure Relief Group. Many of us come into the rooms of BDA with serious
financial pressures from which we have had little or no relief such as unpaid bills,
creditors and unpaid taxes. A Pressure Relief Group is comprised of two people with
experience in working the Steps who can offer hope, possible options for relief, and
solutions based on their experience.
Some meetings focus specifically on the issues of a newcomer in the BDA program.
Although the format for such a meeting can vary, we find it helpful to expose newcomers
to the Steps and Tools of the DA program.
5. Seventh Tradition
The Treasurer will make the following announcement in accordance with D.A.’s Seventh
Tradition: “Every D.A. group ought to be fully self-supporting, declining outside
contributions.”
6. Announcements
Announcements from the meeting’s trusted servants and participating members can be
made at any time during or after the sharing, depending on the group’s conscience and
the timing of the meeting.
The Literature Chairperson will announce the availability of meeting lists and literature
(which some groups offer free to newcomers).
The Secretary encourages newcomers to speak to other members and exchange phone
numbers before leaving the meeting.
Some groups ask if any members are celebrating an anniversary in BDA or other special
occasions (such as 90 days of not incurring unsecured debt one day at a time). In
addition, some groups encourage beginners to share the number of days they have of not
incurring unsecured debt, until 90 days are reached.
7. Speaker
At this point a speaker is introduced and asked to share his or her experience, strength,
and hope with the group. This usually involves explaining what happened before the
speaker came to BDA, how the speaker found BDA, and what it has been like since
coming to BDA.
The length of the speaker’s sharing depends on the meeting format. At designated
speaker meetings, the speaker may have a half hour or more, while at discussion
meetings he or she may have perhaps ten or fifteen minutes.
8. Sharing
At discussion or topic meetings, when the speaker is finished, the meeting is then open for
sharing from the group. Sharing is generally by show of hands and the speaker calls on
people. Other practices include round robin (going around the room) or each person
calling on another when finished (tag).
In BDA we do not engage in cross-talk (members interrupting or directly addressing
another sharer). In some speaker meetings, sharing by the speaker is followed by a
question and answer period.
9. Closing Statement
The Chairperson or Secretary of the meeting will normally thank the speaker and then
read the Closing Statement:
“The opinions expressed here today are strictly those of the individuals who gave
them. The things you have heard here are spoken in confidence and should be
treated as confidential. We do not take outside the meeting what we hear and who
we see at the meeting. If you’ll try to absorb what you have heard, you are bound
to gain a better understanding of the way to handle your problems. Talk to each
other, reason things out with someone else; let there be no gossip or criticism of
one another, but only love, understanding and companionship.”
Many meetings close with a reading of the Twelve Promises of DA followed by group
members joining hands and saying a prayer.