נקודה טובה (גרסה חסידית)

מבוא: … צריך לחפש ולבקש עד שימצא בעצמו איזה נקודות טובות, ועל ידי זה יוכל להחיות את עצמו ולשמח את עצמו… אם תראה את הטוב רק טוב תלמד לאהוב כי השם נתן לך מתנות נתן לך לנשום ולחיות יש ניסים בעולם יש חסד מושלם אל תראה את הרע, כי הוא …

Continue reading

רק הוא, רק הוא

בעמק הבכא, רק הוא מי יאיר, מי יאיר את החושך שבא רק הוא כשאני הולך בחושך, אתה מאיר לי אלי שלי כשאני מועד נופל, אתה מקים אותי אלי שלי לבי הולם חזק בקרבי, – הו אלי, הכניסני, תחת כנפך השרה עלי את שכינתך רק הוא, רק הוא רק אליו אני …

Continue reading

אלוהי האגנוסטיים

האגנוסטי – זה שאינו יודע, זה שאינו יודע אם יש או אין אלוהים, מלא אמונה הוא. אי ידיעתו מסתיימת באי הידיעה אם האלוהים שמתארים לו חבריו, מוריו ורבותיו הוא האלוהים. אך מלא הוא אמונה אחרת, אמונה הלובשת בדורנו צורות מעניינות של יראת הרוממות וצידוק הדין. אחד המקומות המרתקים בהם הולכת …

Continue reading

סליחה סליחה

בצעד חמש מבקשים סליחה בתנאי שהיא לא תרמוס. אבל אפקט מעוות לא יתקון מטיל את צל כנפי הפרפר העכור שלו על פני סליחה אני צריך לבקש כי פגעתי בו כי הוא פגע בה והיא פגעה בי ובו וזה פגע בה ובי והוא פגע בי ואני פגעתי בו. ואם אבקש את …

Continue reading

המרד השפוף – בקורת

בפוסט ארוך זה אנסה להתחקות אחרי שורשי תרבות העכשיוית כפי שהיא מתוארת על ידי גדי טאוב בספרו “המרד השפוף”. אמנם במקום שטאוב מתאר את שפיפות הקומה שמולידה התרבות הנוכחית – אנסה אני לבחון את אותם נתונים משני צדדים – ראשית את מקורותיה היותר עמוקים של תרבות זו במסגרתה הכוללת של …

Continue reading

האקראי והפלאי

באקראיות הכל מסתתר. זה כבר ידוע. ידוע מתורת הקוואנטים ידוע מתורת האבולוציה. הסדר הנסתר מאחורי הסדר הנגלה הוא אי הסדר הוא השרירותיות המוחלטת של כל סדר חוסר ההגיון המוחלט של הסדר הממשי כל כך שאנו חיים בו עם סרגל ושעון בעולם של ניוטון. וכשהלוט מוסר ועולמו של ניוטון מתמוסס כל …

Continue reading