ארכיון חודשי: אוקטובר 2012

מגרסת הזהויות

לחצו על תמונת הכריכה כדי לעבור לאתר הספר

“מגרסת הזהויות” הוא ספר שנכתב כהרפתקת-חקר היסטורית, רעיונית וספרותית – בסגנון ייחודי שאינו נפרד מתוכנו. פרי מחקר אינטנסיבי בן 7 שנים, בנוי הספר כאודיסיאה מחקרית/בקורתית סביב תהליך התגבשותן של זהויות ישראליות מודרניות, כאשר במרכזו עומדת סקירת עומק של הרעיונות המכוננים את תרבות המערב כמדיום בו נתונה התרבות הישראלית.

תוך הקפדה יתרה להיצמד לכל כללי המחקר האקדמי, מלא הספר ‘פריצות’ מכוונות, הממחישות גם באמצעות המדיום את המסר המרכזי שלו: חשיפת מעמדה של הזהות האקדמית לא כמבנה ‘שקוף’ ו’אובייקטיבי’, אלא כזהות מכוננת המבוססת על ‘הזרה’, זהות שיש לה אימפליקציות מרחיקות לכת עבור התרבות הישראלית.

המהלך הכפול של הזרת ההזרה העצמה, של מבט כביכול אובייקטיבי על היומרה למבט אובייקטיבי – מתאפשר הודות לשעשוע אינטלקטואלי וספרותי שאינו מתיירא מהסובייקטיביות ומטייל בין הז’אנרים האקדמי/מדעי והאירוני/ספרותי במופגן כדי להדגיש את המלאכותיות המאולצת של ההפרדה בין התחומים, הפרדה הספוגה בתרבות בעומק כה רב שהיא מופיעה כמובן מאליו.
בסופו של דבר, עצם הטיפול שמטפל הספר ביסודות היותר עמוקים של הזהות הישראלית – מבטיח לקורא שלא יצא ממנו כמות שנכנס אליו. זהו ספר שלא רק ממצב לקורא מחדש את מה שהוא כבר יודע – אלא מעניק לו ידע טרנספורמטיבי אמיתי.

תוכן חי עולמים

 מבוא  5

פרק א: אמונת ההתפתחות  8

פרק ב: צורת האבולוציה  14

פרק ג: תולדות הדילוג החמישי 40

פרק ד: יונק שותה מילקשייק  49

פרק ה: הנברא בצלם  56

פרק ו:  והייתי לכם לאלוהים ואתם תהיו לי לעם  61

פרק ז:  הברירה המודעת: הלכה  67

אחרית דבר  102

מראי מקום  105

רשימת האיורים

איור 1: חתיכת חלבון 23

איור 2: החיים התאיים על פני כדור הארץ  25

איור 3: מדוזות – אמהות הסימטריה והתנועתיות  30

איור 4: סינודונט, אב היונקים הקדמון 32

איור 5: למורית (מודרנית) אוחזת בשני תאומים שנולדו אמש   33

איור 6: טארסיירים  34

איור 7: הקופים – קפוצ’ין 34

איור 8: קופי אדם – גיבון 35

איור 9: פרוקונסול  35

איור 10: ארבעת הבסיסים המקדדים את החיים על פני אדמות  39

איור 11: נפוצות ההשקעה ההורית: חרקים ודגים  46

איור 12: המעבר מקוף לרב-אדם  53

איור 13: נפוצות הדתות “האברהמיות” (גווני אפור) וההודיות (לבן) 62

איור 14: שבע הספֵירות של ספִירת העומר  82

איור 15: אורנג אוטן 95

עשייה מבוננת

מה המהלך הפנימי של עשיית מצוות?
הרי מדובר בפעולה אינסטרומנטלית הדומה לכל שאר הפעולות שאדם עושה בעולם.
אדם חותך בצל, חוצה כביש, חופר תעלה או תופר חליפה, כל המעשים המשנים ומטפלים בעולם מעמידים את הסובייקט העושה במצב בו הוא יכול להיבלע בעולם כאובייקט. העשייה תופסת את המרכז. העיקר לחתוך, לחפור ולתפור – ואין זה משנה מי או מה העושה, העיקר שיעשה.
במיוחד במערכות החברתיות המסועפות של ציוויליציה מתקדמת, מוכנות הנישות מראש לקבל את הסובייקטים ולהפכם לחלק מהאובייקטים של המערכת. לפני שאתה יודע את שמו, אתה יודע שהוא רופא מומחה לניתוחי עיניים, וממש לא איכפת לך מה שמו כשכל תפקידו זה לגבות ממך מס.
התפקידים ממתינים לאיוש.
גובה מס, מכבה אש, עורך דין או סנדלר, הסובייקט נעלם באינסטרומנטליות, האישיות נבלעת במעשים ובחפצים.
והתפקידים עתירים בפרוצדורות: יש נהלים לגביית מס, יש אימונים לכבאים, וסנדלר יודע את השיטה הנכונה להבדיק סוליה – הסובייקט נבלע בתפקיד ובפרוצדורה.
במובן החיצוני שלהן, אין המצוות שונות.
אלו מעשים אינסטרומנטליים הנעשים במציאות הנתפסת כאובייקטיבית.
טלית זו, נרות אלו, תפילין אלה – עשה בהם כך וכך.
אלא שבניגוד לשינוי עולם הצומח באופן טבעי מההוויה שלנו בו, ומתפיסתנו אותו כממשות אובייקטיבית נתונה למניפולציה, שינוי העולם שמחוללות המצוות מכוון לספירה אחרת: לעבודת ה’.
בעצם מהותה עבודת ה’, היא עבודה חוץ-עולמית.
ה’ הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו – אין לנו כל אחיזה ברעיון האלוהי מתוך המציאות הארצית העולמית מאחר והאלוה לעולם אין לו גוף ואין לו דמות הגוף – אין כל מניפולציה אינסטרומנטלית תוספת בו – ולכן עצם הרעיון של “עבודת ה'” גונז הוא מעין אוקסימורון המחולל בהכרח התבוננות שאינה מלווה את המעשים ברגיל.
הפעולה היא אינסטרומטלית אך המושא שלה אינו איסטרומנטלי.
אדם מניח תפילין. יפה עשית. אבל למה עשית את זה?
חייבים. זה מצווה דאורייתא..
אבל למה? למה זה מצווה דאוריייתא? מה מטרתה?
למען ידעו כי שם ה’ נקרא עלי.
מה פירוש שם ה’ נקרא עליך?
המימדים הרוחניים, המתעלים, של המציאות עומדים במרכז הווייתך.
המעשה המכשירי הופך לאקט של התבוננות עצמית, של מגע עם הזהות הפנימית, של פגישה עם הסובייקט. לא כממלא תפקיד או פרוצדורה אלא כישות שיש לה פן טרנסנדנטי המזוהה עם האינסופי והמוחלט, שם ה’ נקרא עליו. קוראים לו בשם של הקב”ה – מחילים עליו את האידיאלים הנשגבים.
ומה בסך הכל עשה? הניח חפץ ממשי על פדחתו הממשית על פי הפרוצדורה המדוייקת של מצוות ההנחה.
המעשה עצמו, האינסטרומנטליות עצמה יצרה התבוננות פנימית וחיבור זהותי עם הטוב והשלם.
זוהי אינסטרומנטליות אינטרוספקטיבית שנועדה “לשעבד בזה תאוות ומחשבות לבנו לעבודתו יתברך שמו” ו”שהנשמה שבמוחי עם שאר חושי וכוחותי כולם יהיו משעבדים לעבודתו יתברך שמו”. היעד האינסטרומנטלי הופך ליעד המבנה את הסובייקט כמי שמכוון את כל ישותו אל מה שמחוץ לעולם. המעשה הפשוט מחולל התבוננות ושאיפה פנימית להידבק אל מה שהוא למעלה מן האנושי ובכך הוא מממש את האנושי ומעלה אותו מתוך התבוננות אל המדרגה של סובייקט מודע, אל המדרגה של מי שמודע לכך שיש בו נשמה שהיא חלק אלוה ממעל.
כך, עם שינוי המיקוד הפנימי של העשייה יוצרות המצוות טרנספורמציה בעצם הנטייה האנושית להינעל ללא אינטרוספקציה בתוך תפקידים ופרוצדורות. בשורה התחתונה: למה אתה עושה מצווה זו?
מה המשמעות של אכילת לחם שלא תפח?
הרי שום כסף לא נאסף, שום דליקה לא כובתה ושום נעל לא נתפרה… אך העצמיות התעוררה להתבונן ולהתקשר אל העצמי ולמה שמעבר לי.
העשייה מובילה באופן ישיר אל התבוננות מבוננת. בניה של האישיות מתוך הבנה והתבוננות.
ושם ה’ נקרא עליך.

חי עולמים

לחצו על תמונת הכריכה כדי לעבור לאתר הספר

 יש הדוחים את האבולוציה בשם הדת.

יש הדוחים את הדת בשם האבולוציה.

אולם הראי”ה קוק כתב: “כשחודרים בתוכיותו של יסוד ההתפתחות המתעלה, אנו מוצאים בו את העניין האלוהי מואר בבהירות מוחלטת”.

מתברר שתורת האבולוציה היא היסוד לכל אמונה והיא זו שמובילה אל הבנת הקשר הגדול בין אלוהים, עולם ואדם.