מגרסת הזהויות

לחצו על תמונת הכריכה כדי לעבור לאתר הספר “מגרסת הזהויות” הוא ספר שנכתב כהרפתקת-חקר היסטורית, רעיונית וספרותית – בסגנון ייחודי שאינו נפרד מתוכנו. פרי מחקר אינטנסיבי בן 7 שנים, בנוי הספר כאודיסיאה מחקרית/בקורתית סביב תהליך התגבשותן של זהויות ישראליות מודרניות, כאשר במרכזו עומדת סקירת עומק של הרעיונות המכוננים את תרבות …

Continue reading

תוכן חי עולמים

 מבוא  5 פרק א: אמונת ההתפתחות  8 פרק ב: צורת האבולוציה  14 פרק ג: תולדות הדילוג החמישי 40 פרק ד: יונק שותה מילקשייק  49 פרק ה: הנברא בצלם  56 פרק ו:  והייתי לכם לאלוהים ואתם תהיו לי לעם  61 פרק ז:  הברירה המודעת: הלכה  67 אחרית דבר  102 מראי מקום  …

Continue reading

עשייה מבוננת

מה המהלך הפנימי של עשיית מצוות? הרי מדובר בפעולה אינסטרומנטלית הדומה לכל שאר הפעולות שאדם עושה בעולם. אדם חותך בצל, חוצה כביש, חופר תעלה או תופר חליפה, כל המעשים המשנים ומטפלים בעולם מעמידים את הסובייקט העושה במצב בו הוא יכול להיבלע בעולם כאובייקט. העשייה תופסת את המרכז. העיקר לחתוך, לחפור …

Continue reading

חי עולמים

לחצו על תמונת הכריכה כדי לעבור לאתר הספר  יש הדוחים את האבולוציה בשם הדת. יש הדוחים את הדת בשם האבולוציה. אולם הראי”ה קוק כתב: “כשחודרים בתוכיותו של יסוד ההתפתחות המתעלה, אנו מוצאים בו את העניין האלוהי מואר בבהירות מוחלטת”. מתברר שתורת האבולוציה היא היסוד לכל אמונה והיא זו שמובילה אל …

Continue reading