רחמים

פעמים רבות חוזרת המילה רחמים בתפילת יום הכיפורים: אל אֶרֶךְ אַפַּיִם אַתָּה וּבַעַל הָרַחֲמִים נִקְרֵאתָ. … כִּי אַתָּה הוּא בַּעַל הָרַחֲמִים… הקב”ה נקרא “אב הרחמן” ו”אל רחום וחנון”, ואנו מבקשים: רחם עלינו. מתוך המבט האבולוציוני ניתן להבין מדוע חוזר השורש ר.ח.מ. פעמים רבות כל כך בתפילה. הרחמים מתלווים לרעיון היסודי …

Continue reading

חטא ועונש

מדוע מתוודים על החטא ביום הכיפורים ומבקשים כפרה? מבקשים למנוע את ה”עונש” ואת “רוע הגזירה”. מדוע העונש הוא “גזירה” – צו גורלי שאין אפשרות לשנותו? אך בכל זאת אפשר “לקרוע” אותו. המבט האבולוציוני חושף את עומק העניין: בתהליך הברירה הטבעית, החטא ועונשו צמודים זה לזה כסיבה ומסובב. החיה הנסה על …

Continue reading

שולחן ערוך א

שו”ע אורח חיים סימן א (א) יתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו שיהא הוא מעורר השחר: הגה ועכ”פ לא יאחר זמן התפלה שהצבור מתפללין (טור). משנה ברורה סימן א א) לעבודת בוראו – כי לכך נברא האדם כמו שאמר הכתוב כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו וגו’. ואף (א) אם ישיאנו …

Continue reading