ארכיון הקטגוריה: תשובה

התשובה
עוברת על גשר צר
של התמרה
ממי שאתה, שהוא מי שהיית
אל מי שתהיה, שהוא מי שאתה.

סליחה סליחה

בצעד חמש
מבקשים
סליחה
בתנאי
שהיא לא תרמוס.

אבל אפקט מעוות לא יתקון
מטיל את
צל
כנפי הפרפר
העכור
שלו
על פני
סליחה אני צריך
לבקש
כי
פגעתי בו
כי
הוא פגע בה
והיא פגעה
בי
ובו
וזה פגע
בה
ובי
והוא פגע
בי
ואני פגעתי בו.

ואם אבקש את סליחתו
הוא יזכור
את פגיעתה
והיא תזכור
את פגיעתו
והוא יכעס
והיא תכעס
והוא יכאב
והיא תכאב
ואני אולי
אכאב
אך לא
אכעס
כי זה מגיע
לי
בעוון
פגמי האופי
שלי
והצער
על
המעוות
שהתעוות
והמעשה
שאין להשיבו.

ואיך
שוב,
הצלחתי להגיע
מפגעתי
לפגעו בי?

עכשיו אני מבין
את התרופה.

רבונו של עולם הריני מוחל וסולח לכל מי שהכעיס והקניט אותי או שחטא כנגדי. בין בגופי בין בממוני בין בכבודי בין בכל אשר לי. בין באונס בין ברצון בין בשוגג בין במזיד בין בדיבור בין במעשה. בין בגלגול זה בין בגלגול אחר. לכל בר ישראל. ולא יענש שום אדם בסיבתי. יהי רצון מלפניך ה' אלהי ואלהי אבותי שלא אחטא עוד. ומה שחטאתי לפניך מחוק ברחמיך הרבים אבל לא על ידי יסורין וחולאים רעים. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך, ה' צורי וגואלי.

תת-משתכרים

UA
UA – קבוצת תת-השתכרות אנונימית – לא לשון שיכרות אלא לשון שכירות.
תת ההשתכרות מתייחסת לדברים רבים, שלא כולם קשורים לכסף. תת-השתכרות היא תת-הישגיות או תת-קיום, בלא קשר לכמות הכסף שנרוויח. מדובר בחוסר יכולת להכיר באופן מלא בכישורים וביכולות שלנו ולבטא אותם. התוצאות הגלויות של בעיה זו היא חוסר היכולת לדאוג לצרכים העצמיים, כולל צרכים עתידיים.
תת-השתכרות יכולה לנבוע מדברים רבים, כולל, אי הכרה בכשרונות שלנו. היא יכולה להיגרם כתוצאה מחיים על הקצה שמקורם באי הרווחה של סכומי כסף מספיקים, בבזבוז הכסף שיש לנו, בהימנעות מסיכונים בריאים שמסוגלים להניע את חיינו קדימה, ובאי התכוננות לעתיד. המשמעות של תת השתכרות הם חיים שאינם ממצים את הפוטנציאל הייחודי שלנו ואינם מממשים את החלומות והיעדים שלנו. המשמעות של תת-השתכרות היא להתייאש מעצמנו. (מתוך החוברת: About UA)

ובהקשר זה, הרב (8 קבצים תסט): תכלית הכל הוא לדעת את ד'. כל מה שהחכמה מתגדלת באדם ובעולם, צריכים תמיד להתחיל מראשית הכל – אולם – הוי לה לידיעה ושאיפה רוחנית, שאינה עומדת על הבסיס הרחב של כל הצרכים הגשמיים הישרים של אדם היחידי ושל החברה…(תפז). לשחרר את האדם, על ידי התעלותו, על ידי התפתחותו, בגילוי כל כשרונותיו הפנימיים, זאת היא מגמתנו…. הפנימיות היא אז רק אז מנצחת, כשהיא מוצאה לפניה עולם ערוך ומסודר, אברים בריאים, ולב אמיץ, חושים מפותחים, וסדרי יופי, נקיות וטהרה, מוסר נימוסי, ודרך ארץ, ומרץ, ואהבה לחיים ולעולם. אז תוכל הפנימיות לשלוט על ממלכה מלאה אונים…

קבוצת תמיכה ללימוד חיים ערוכים, מסודרים, בריאים ואמיצים.