סליחה סליחה

בצעד חמש מבקשים סליחה בתנאי שהיא לא תרמוס. אבל אפקט מעוות לא יתקון מטיל את צל כנפי הפרפר העכור שלו על פני סליחה אני צריך לבקש כי פגעתי בו כי הוא פגע בה והיא פגעה בי ובו וזה פגע בה ובי והוא פגע בי ואני פגעתי בו. ואם אבקש את …

Continue reading

תת-משתכרים

UA – קבוצת תת-השתכרות אנונימית – לא לשון שיכרות אלא לשון שכירות. תת ההשתכרות מתייחסת לדברים רבים, שלא כולם קשורים לכסף. תת-השתכרות היא תת-הישגיות או תת-קיום, בלא קשר לכמות הכסף שנרוויח. מדובר בחוסר יכולת להכיר באופן מלא בכישורים וביכולות שלנו ולבטא אותם. התוצאות הגלויות של בעיה זו היא חוסר היכולת …

Continue reading