• English,  הרב

  הרב והמערב – 8 קבצים א כ

  תורת הראי"ה קוק הרב והמערב שמונה קבצים א כ בעברית קלה המקור מחשבות אודות הרב מסביר כאן את הצד החיובי של אותה דרישה מתפרצת – את הצד ההכרחי של תחושת קרבת אלוהים שהיא התוך של קיום המצוות – שהן ההכנות הדרושות ליישר לה את דרכה. עבודה רוחנית גדולה היא לאדם, שיפתח כל כך את עצמו עד שיכיר את קרבת אלוהים אליו בפנימיותו. כל סדרי החיים הם מתישרים, כשנטיה זו הכוללת היא מתעוררת יפה. לשם צורך זה, אין הפרש באיזה אופן יבואו לידו ההרגשות על דבר קרבת אלוהים, אם יבואו בדרך שכל והכרה הגיונית, או בדרך הרגשה פנימית, ובלבד שיכיר בתוכיותו את עצמה ואמתתה. המצוות כולן והתפילות, הן המכשירים היותר טובים,…

 • English,  הרב

  הרב והמערב – 8 קבצים א יט

  תורת הראי"ה קוק הרב והמערב שמונה קבצים א יט בעברית קלה המקור מחשבות אודות ההזיה באה מהנטיה לחקר נשגב כשהיא מתרפצת בלא עתה, טרם אשר רכשה לה את ההכנות הדרושות לה, דהיינו עד לא הספיקה ללמוד את הלמודים המוחשיים הפריים, הקודמים תמיד לההתעמקות בנאצל ונשגב, ועד אשר לא בססה לא מעמדה המוסרי בכל מילואו, באופן המספיק למעמד נפש נשגב, הראוי להתאים אל החקר המלא אורה ועזוז נפש כחקר אלוה בצורתו הרוממה. ומזה הטעם אנו מוצאים תמיד, אחרי נטיה של התעוררות דרישת הנשגב, שאחריה באה הזיה, הזיה אמונית או הזיה כפרנית. והכל הוא מפני התלמידים שלא שמשו כל צרכם, אשר עלו למרומי הדרישה בלא הכנה קודמת. בספרו מוסר יהודי לעומת מוסר…

 • English,  הרב

  הרב והמערב – 8 קבצים א יח

  תורת הראי"ה קוק הרב והמערב שמונה קבצים א יח בעברית קלה המקור מחשבות אודות חיים ללא משמעות, הם חיים ריקם. הגבורה הטבעית של האדם, היכולת לעמוד נוכח פני המוות ולחיות, נוכח פני האנטרופיה ולשיר – היא יונקת מהמקור הרוחני הפנימי – שאצל האדם הוא חייב לעבור ממצב של טבעיות ילדית – שאז החיים עצמם וגילויים מהווים את משמעות החיים – אל המצב הבוגר של הכרה בשלמות האלוהית שחיינו הם הקשר היותר עמוק שלנו אליה. באין מטרה לגבורת החיים, תלך הלך ונמוג, חילה ימעט וישח, והיא תתנונה ותצעד אל הבליה הנכונה לפניה במורד. וגבורת החיים המעוטרת בכלל, בקהל עם, היא מופעת במטרתה הנכונה לפניה בחיינו אנו, בחיים התוכיים שלנו. בשביל כך…

 • English,  הרב

  הרב והמערב – 8 קבצים א יז

  תורת הראי"ה קוק הרב והמערב שמונה קבצים א יז בעברית קלה המקור מחשבות אודות אל פחד. יש רוח המתנשאת מעל כל הדיכוטומיות הנוראות שחוללה המינות. לא רק כף הקלע של חומר מול רוח, של התמכרות מול התנכרות יש בעולם – אלא יש אחדות הכל – יש רוח גדול ונעלה השואף לגדולי גדולות ומחזיק את החיים בהוד וגבורה – לא האסקטיות הנוצרית, לא הליברליות חידלת הגבולים, לא ההדוניזם ההיידגרי/פוקויאני המחודש ולא הלאומיות הגרמנית חידלת הרחמים, אלא השלמות של הרוח הגדול. הרוח הגדול והנעלה, השואף לגדולי גדולות, הוא, רק הוא, מחזיק את החיים ואת האנושיות בהודה וגבורתה. מתאימה עם גבורת החיים המלאים, שממלאים גויות מלאות דם בריא וחיל עצום, מרץ כביר וצהלת…

 • English,  הרב

  הרב והמערב – 8 קבצים א טז

  תורת הראי"ה קוק הרב והמערב שמונה קבצים א טז בעברית קלה המקור מחשבות אודות המקדש – הוא הדת בשיאה, עבודת הקורבנות המדוקדקת המלאה גבולים וטהרה. הנבואה – זהו החיבור היותר גבוה אל האידיאלים האוניברסליים שמקורם ישירות מפי השכינה – החיבור הבלתי-אמצעי אל הקב"ה. המלכות – היא תיקון המציאות החומרית, הכלכלית, הארצית, החברתית בסדר הנכון. ואחדותם של אלה – הם הכלים להופעת האידיאלים שבמקור ישראל. המקדש, הנבואה והמלכות, וכל תכסיסיהם, שולחים אלינו את קום, את אורם הזרוע בארץ חיים. קרנים מידם לנו, גלי אורותיהם מכים על עפעפינו הסגורות בכל משך זמן הגלות הממסמסת את הכל. הננו נקראים להכון לקראת האור, לדעת מה אנו ומה תפקידנו, מה נשמתנו בכל איתנותה דורשת מאתנו.…

 • English,  הרב

  הרב והמערב – 8 קבצים א טו

  תורת הראי"ה קוק הרב והמערב שמונה קבצים א טו בעברית קלה המקור מחשבות אודות האידיאלים שבמקור ישראל הם האידיאלים של אחדות הכל – של שלמות המעשים והמידות, האמונה והמדע, האידיאלים שבמקור ישראל הם האוניברסליות והלאומיות, אהבת המולדת ואהבת האדם – ורק דור רענן, יושב על אדמתו ואזור בגברות ישע ימינו, מסוגל להוות כלי לאידיאלים אלו. הנקודה של ישע ימינו מצביעה על הצד העל-טבעי המתחבר עם הטבעיות של העם היושב על אדמתו, כפירוש המלבי"ם על הפסוק: (ז) עַתָּה יָדַעְתִּי כִּי הוֹשִׁיעַ ה' מְשִׁיחוֹ יַעֲנֵהוּ מִשְּׁמֵי קָדְשׁוֹ בִּגְבֻרוֹת יֵשַׁע יְמִינוֹ" (תהילים כ/ז'): "עתה ידעתי – ר"ל כי יש תשועה טבעיית המיוחסת אל השמאל, אמנם ע"י כל התנאים הנאמרים ידעתי שלא היתה תשועה…

 • English,  הרב

  הרב והמערב – 8 קבצים א יד

  תורת הראי"ה קוק הרב והמערב שמונה קבצים א יד בעברית קלה המקור מחשבות אודות מאחר ודן הרב באמונה שקבלה את צורתה השכלית והיא משתרשת בזאת במעמקי הנשמה ומאחדת את הכל לחטיבה אחת – ממשיך הוא לדון בכחה של הנשמה, שבמעמקי גנזיה מושרשת אותה אמונה המאוחה עם השכל – להשפיע את האור שיחיה את העם כולו. בעומק הענין – הרי בדיוק אותה השכלה פילוסופית שהרמב"ם הצליח לאחות עם ההשגחה – היא זו שהלכה ופוררה בסופו של דבר את אירופה ואת צורות אמונתה התמימות – והאידיאלים הנישאים שהסעירו את אירופה בתקופתו של הרב, בשכל המתעורר מקורם – השכל התובע את המוסר היותר עליון ומסרב להתפשר עוד על תקרובת המתים שהגישה הנצרות לאנושות…

 • English,  הרב

  הרב והמערב – 8 קבצים א יג

  תורת הראי"ה קוק הרב והמערב שמונה קבצים א יג בעברית קלה המקור מחשבות אודות מדוע דווקא הרמב"ם? כי הרמב"ם, כמו הרב, הצליח לאחות את כל חלקי הככר המחשבי שלו – את היד החזקה עם מורה הנבוכים, את ההשגחה המופיעה במסורת האיתנה המועברת ונמסרת בקבלה מהר סיני, עם השגות השכל היותר עליונות, המסוגלות להקיף גם את אבחנות המציאות של אריסטוטלס. שמח היה הרמב"ם שצורת ההשגחה קיבלה אצלו צביון של הדרגה שכלית. וראוי הדבר לשמח על זה, מפני שכל זמן שהאמונה הזאת שהיא מבססת את חיי העולם היתה מונחת בלא תואר שכלי, איננה מתערבת עם כל גלי החיים של הנפש החכמה, השואפת להשכיל. אבל אחר שקבלה לתוכה צורתה השכלית, הרי היא משתרשת…

 • English,  הרב

  הרב והמערב – 8 קבצים א יא

  תורת הראי"ה קוק הרב והמערב שמונה קבצים א יא בעברית קלה המקור מחשבות אודות השאלה הקריטית היא שאלת ההתעלות המוסרית הגנוזה ברעיונות הרוחנים, וגם להיפך, חלילה, השקיעה המוסרית שרעיונות מסויימים יכולים להביא. איכות המחשבות נבחנת באמצעות תולדתן המוסרית. רעיונות ההשגחה המוחלטת של לותר ומוחמד נראים מפתים בעוצמתם – אך המציאות המוסרית שהם מחוללים מצביעה על שורש רקבונם. בבסיס האמונות תלוי הכל באיכות השילוב של המחשבה, איך חלקיה תלויים הם זה בזה, שבהם רב מאוד השינוי בין אדם לחבירו, ויותר מזה בין דור לדור. לפעמים נמצא שעל ידי איזה הגיון ביסוד רעיוני אחד, לאדם אחד נופל אצלו בנין שלם של מוסר ורגשי קודש, ולחבירו אין הדבר נוגע כלל לבנינו הרוחני שנשמתו…

 • English,  הרב

  הרב והמערב – 8 קבצים א י

  תורת הראי"ה קוק הרב והמערב שמונה קבצים א י בעברית קלה המקור מחשבות אודות במיוחד כאשר מדובר בדברים מופשטים בהם סמלים נושאים עימם עומק של משמעות – יכולה להיות אי הבנה עמוקה בעצם הבנתו של מושג שתישאר סמויה מהעין כי עבור כל אחד מהצדדים המושג הוא "מובן מאליו". די לקחת אפילו מושגים גסים כמו "ימין" ו"שמאל" בפוליטיקה – המובנים באופן הופכי כמעט לצדדי המתרס השונים (מה איש שמאל חושב על השמאל ועל הימין ומה איש ימין חושב על השמאל והימין!) – כדי להבחין בתעתוע העצום הגנוז במילים בלתי מבוררות. בעניני הדעות והאמונות, שיסודתם הם בדברים רוחניים ומופשטים מזדמן הדבר יותר מבכל מחלוקת ששני בעלי ריב, שהם כפי המבט החיצוני רחוקים…