ארכיון חודשי: יולי 2013

אי-וודאות-ודאית

כמה מטעה
הוא הכינוי:
“עקרון אי הוודאות”.
כמה יותר נכון היה
לכנותו
עקרון
“וודאותה של אי הידיעה”.
אין כל ספק בכך.
שום פקפוק.

אז למה קראו בשם כל כך מטעה
לוודאות הנפלאה
הזאת שהיא תכלית הידיעה.
“תכלית הידיעה שנדע שלא נדעך”.

אולי משום
שההבנה
שבעצם
לעולם לא תדע
בעת שהתכלית שלך
היא
לדעת
יוצרת
אי וודאות
רגשית.

החלף את התכלית
הייזנבנרג.
הכל יסתדר.

עקרון אי הוודאות:

לא ניתן לדעת בעת ובעונה אחת את המיקום והתנע של חלקיק. אי האפשרות לדעת אינה נובעת מחוסר דיוק של מכשירי המדידה או מפגם באיכות הניסוי – אלא נובעת מתוך התיאור הפיסיקלי של הטבע. אי האפשרות לדעת גלומה בטבע הדברים.

Certain Uncertainty

When you realize
That what
You’ve realized
Is too complex
To grasp
Then
You know
That only God can hold it together
While you
will have to make
do
with either
position
or
momentum.

The Uncertainty Principle: The position and momentum of a particle cannot be simultaneously measured with arbitrarily high precision.

This is not a statement about the inaccuracy of measurement instruments, nor a reflection on the quality of experimental methods; it arises from the wave properties inherent in the quantum mechanical description of nature.

Even with perfect instruments and technique, the uncertainty is inherent in the nature of things. 1

הערות שוליים:

  1. quoted from: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/uncer.html