ארכיון חודשי: ינואר 2013

הורה רחום

אכזריותו של הורה

כלפי ילד חולה

מותירה צלקת

גם כשיא מוצדקת.

הנפש אינה מתחשבת

בחוקי השכל והגיהות

היא רוצה, עכשיו, מייד, חירות.

לא כאב

לא כורח

לא אילוץ

אלא עכשיו מייד – שחרור!

תחת יד בוטחת

של הורה אוהב מונע

נפקחת לה

עין של טינה.

הורה. הורג.