ארכיון הקטגוריה: קצרים

מקפיא אך ורוד

אנטראקטיקה.
היבשת החמישית.
כפולה בגודלה מאוסטרליה.
מדבר של קרח.
85 מעלות מתחת לאפס.
חופני מדענים
פזורים כאשכולות קפואים
פה ושם
בישימון.
אך, הנה,
צמוד
לטלסקופ ניטרונים
הקבור
2.5 ק”מ
מתחת
לכל הקפוא הזה,
החיים בוורוד!
החממה של
תחנת
“קוביית הקרח”.

מגדלים
חסה
אוכלים בריא.
יש
תקווה
לאחריתנו.

חידושי עבר

כשהאק פין דיבר כושית
נרעשו כולם
אבל אחרי שהתפסן
דיבר
ניבולית רהוטה
כבר איש לא התרגש
מהאק.

חידוש הוא חידוש
כל זמן שאתה ישן
אבל אחרי שהתחדשת
הופך החדש לישן
ומחכים לדבר הבא.
אולי,
צורם יותר
חריף יותר
גס יותר
רע?

אבל
“והיה אם שמע תשמעו…”
אם שמוע בישן תשמע בחדש…

הקשב
הבינדורי
מקפל
את
העבר
וההווה
בתוך
עתיד
אופטימי
נצחי