חגים

הסדר על הסדר

הסדר המסודר
ברור ונהדר
מסמן ערכים
מתוך שולחנות ערוכים

קדש
Seder2

על יין אדום ויבש
הנף את כוסך וקדש
חשוף את שלמות כל היש
נשמת העם שלא מתייאש

ורחץ
Seder3
יהיו כל מעשיך לשם שמים,
לכן רחץ ידיך במים,
גם מטרות אדירות
צריכות הכנות ישרות

כרפס

Seder4

בליל זה כולנו בני מלכים
מעלים בקודש את כל הצרכים,
כולל התאבון הבריא
שמעורר הכרפס הטרי

יחץ

Seder5

עתה שבור מצה בידיים
וחצה את האכילה לשניים
אכילת עוני של מצה יבשה
ואכילת צפון עתידי מלא בקדושה

מתחיל בגנות ומסיים בשבח
אכילת השובע מתחילה בהכרח
מתוך לחם עוני של שנות רעבון
עוד תיוולד החירות של אכילת תאבון.

מגיד

Seder6

אמנם הפה מוכן כבר לאכול
אבל הריהו מסוגל גם לשאול
הפה-סח יודע גם לגלגל שיחה
ולהסביר ענינה של זו הארוחה

השכל צריך להתרשם
שעונג הליל הוא התענגות על השם.
מתוך סיפור הגאולה
קדושים נהיה באכילה

רחצה

Seder7

עתה מגיעה עיקר נטילה
לרומם קדושת האכילה
מים על ידינו מנסכים
עת ניגשים לאכילת הזבחים

מוציא

Seder8

המוציא לחם מן האדמה
הוא גם הוציאנו כאומה
מתוך בטן עביות מצרים
יצר את העם הנוחל שמים

מצה

 

Seder9

אוכלים מצה ולועסים יפה
כדי להרגיש היטב הטעם בפה
לחוש בגוף את עומק הקשרים
עם היציאה מידי המצרים.

גם הלחם יצא מתוך ארץ צרה
מחיטה נתעלה למצה כשרה
כך גם האדם בא מתוך האדמה
ומכור הברזל יצאה האומה

קודש ישראל לה' ראשית תבואתו
ההופעה הנעלה בכל בריאתו
בבת אחת מופיעה נשמת העולם
התוכן הניסי של הערכים כולם

מרור

Seder10

מרור זה על שום מה
על שמיררו את חיי אבות האומה
החדירו בם סיגים ודמיונות
מהם אנו צריכים לצאת ולהיבנות

יציאת מצרים עוד לא נשלמה
באשר עוד לא נתקבצה האומה
וכל זמן שלא נבנה בית המקדש
המרור בפינו בחוזק מורגש

כורך

Seder11

כורכים יחדיו את הכוחות כולם
לסמן את ענין ישראל בעולם
כוח החירות והכוח לסבול
הכוח להמריא ולשאת בעול

אהבת ה' ואהבת התורה
באחדות שלמה וגמורה
עבד ה' לבדו חופשי
ובלי האחדות אי-אפשי

שולחן עורך

Seder12

עתה ניתן להתרשם
כי זה השולחן לפני השם
השולחן הערוך ביופי והדר
מופיע בחיינו, כה נהדר

הכל מתאחד בחיי האומה
שיודעת נפשה הנעימה
לא רק אסתטיקה ובשר צלוי
אלא איחוד של חירות ועילוי

צפון

Seder13

מתוך כל ההכנות
ואחרי כל המנות
ניגשים אל עולם הצפון,
העולם הנסתר בעומק מצפון.

ברך

Seder14

"ואכלת ושבעת וברכת",
תן תודה על השולחן שערכת
העלה בקודש את האכילה
זו תמציתה של ברכה הנעלה.

הלל

Seder15

לא בכל יום אומרים הלל
ובודאי שלא בכל ליל
אך הלילה זה כולה נעלה
ובשירת גאולתנו נתעלה.

נרצה

בסיימנו את סדרנו
נסחפים אנו על גלי נשמתנו
לא עוד פעילים, מרצים,
אלא נפעלים ונרצים.

לשנה הבאה בירושלים הבנויה

MIKDASH

* מבוסס על שיעורים שנתן הרב יוסף קלנר על עולת ראי"ה.

 

תגובה אחת

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.