ראויי הדחקה

יש כאבים
שראוי היה
להדחיקם
ואם אין
ההדחקה
עולה
בידך
אתה
סובל
מדוחים

הדחקה: מנגון הגנה נפלא המגן על המודחק לא רק מפני התוכן המודחק אלא מפני עצם הידיעה שיש תוכן כזה.

אך הרמח”ל דווקא מתנגד להדחקות: “כי הנה חושך הלילה שני מיני טעיות אפשר לו שיגרום לעין האדם: או יכסה את העין עד שלא יראה מה שלפניו כלל, או שיטעה אותו עד שיראה עמוד כאילו הוא אדם, ואדם כאילו הוא עמוד… והטעות השניה והיא קשה מן הראשונה – היא שמטעה ראייתם עד שרואים הרע כאלו הוא ממש טוב, והטוב כאילו הוא רע… כי אין די שחסרה מהם ראיית האמת לראות הרעה אשר נגד פניהם, אלא שנראה להם למצוא ראיות גדולות ונסיונות מוכיחים לסברותיהם הרעות ולדעותיהם הכוזבות…

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.