תשובה

סליחה סליחה

בצעד חמש
מבקשים
סליחה
בתנאי
שהיא לא תרמוס.

אבל אפקט מעוות לא יתקון
מטיל את
צל
כנפי הפרפר
העכור
שלו
על פני
סליחה אני צריך
לבקש
כי
פגעתי בו
כי
הוא פגע בה
והיא פגעה
בי
ובו
וזה פגע
בה
ובי
והוא פגע
בי
ואני פגעתי בו.

ואם אבקש את סליחתו
הוא יזכור
את פגיעתה
והיא תזכור
את פגיעתו
והוא יכעס
והיא תכעס
והוא יכאב
והיא תכאב
ואני אולי
אכאב
אך לא
אכעס
כי זה מגיע
לי
בעוון
פגמי האופי
שלי
והצער
על
המעוות
שהתעוות
והמעשה
שאין להשיבו.

ואיך
שוב,
הצלחתי להגיע
מפגעתי
לפגעו בי?

עכשיו אני מבין
את התרופה.

רבונו של עולם הריני מוחל וסולח לכל מי שהכעיס והקניט אותי או שחטא כנגדי. בין בגופי בין בממוני בין בכבודי בין בכל אשר לי. בין באונס בין ברצון בין בשוגג בין במזיד בין בדיבור בין במעשה. בין בגלגול זה בין בגלגול אחר. לכל בר ישראל. ולא יענש שום אדם בסיבתי. יהי רצון מלפניך ה' אלהי ואלהי אבותי שלא אחטא עוד. ומה שחטאתי לפניך מחוק ברחמיך הרבים אבל לא על ידי יסורין וחולאים רעים. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך, ה' צורי וגואלי.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.