ארכיון תגיות: יצרים

מוסר מערבי

לא בידי כמרים
והזויי התגלות
למיניהם
נעוץ המוסר המערבי
אלא בידי
מומחים לרפואה
מהנדסי גרעין
וטכנאי רנטגן מיומנים.

לכן,
גם מוכי היצר
זוחלים בבוקר
אל הקליניקה
שם מפרידים
בין אסונם לתודעתם
ומטפלים בגופם
כבעל ערך
נבדל.

לא
ערך עצמי
(מה שהחסידות תמיד צעקה)
אלא
ערך רפואי.
פרדיגמטי.
התבנית הדיאגנוסטית
מחכה לאקזמפלרים.
התיאוריה מחכה לפרטים.
הדרמטולוג
מחכה לגוף עם פריחה
והמומחה לבלוטות
לדליפה.
באמת לא איכפת לנו
מי זה שם
בתוך הגוף
הזה.

כמה משחררת הקליניקה מאשמה!
כל המסכנים צדיקים.
וכל החולים פטורים מהמצוות.

פרויקציה פרודוקטיבית

השלכה פוריה
הוא היצר הרע.
אל זר
בגופו של אדם
מרתיח,
מתסיס,
את הדם.

אמנם בתוך הלב
הוא שוכב
ועל מפתן התודעה
הוא רובץ
אך בכל זאת
הוא מוחצן ומושלך
מטונף ומלוכלך
אין הוא פנימי
משולב באני

פרויד הגיע למסקנה
שהיצר מניע את האדם
וחז"ל אמרו
שאפילו תרנגולת
לא היתה מטילה ביצה
בלעדיו.

גם פרויד ידע להפריד
בין אגו לאיד
גם הוא ידע שצריך הזרה
בין האגו ליצר הרע

הוא הצהיר שהאיד
רודף תמיד את האגו
וכי יש
גם מצפון
הנקרא סופר-אגו
הלוחץ ודוחק במלוא העוצמה
והוא האחראי על מנגוני האשמה
וכששהאיד אומר יאללה כבר בוא
אומר לא הסופר-אגו בשום אופן לא

את כל תורתו של פרויד
ניתן לסכם בפשטות:
"אוי לי מייצרי ואוי לי מיוצרי"
"אוי לי מאידי ואוי לי מסופר-אגויי"
ובתווך ניצב לו ה"אני"
נתון בסערת מלחמה
אך נקרא להתבדל מן האחד
ולדבוק בשני:
סור מרע – ועשה טוב
הפנה עורפך לאיד
ופניך לסופר אגו.

ובשורה התחתונה
החשובה
הרי אלו
מנגנונים חזקים להסרת אשמה:
הנחש הישאני ואוכל…
האשה אשר נתת עימדי…
זה לא אני
זה היצר הרע.

וכשיודעים
שזה לא "אני"
אלא "הוא",
אז
אפשר
להאבק עם האיש
ולנצחו.

גם אם
אחר כך
צולעים קצת.

Projector