בין זיגמונד לזלמן

מאתים שנה לפני פרויד כבר כתב רבי זלמן מלאדי: בינוניים זה וזה שופטן. שיפוט היצר הרע והיצר הטוב: זהו מיצר האיד והסופר-אגו בו נתון האני. אך במישור הנוסף במישור שמחוץ לדף בנקודת הרפרור העצמי המקנה את הערך למציאות שם נמצאת נקודת הכובד האמיתית שם נושקים היהודים זלמן וזיגמונד זה לזה …

Continue reading

פרויקציה פרודוקטיבית

השלכה פוריה הוא היצר הרע. אל זר בגופו של אדם מרתיח, מתסיס, את הדם. אמנם בתוך הלב הוא שוכב ועל מפתן התודעה הוא רובץ אך בכל זאת הוא מוחצן ומושלך מטונף ומלוכלך אין הוא פנימי משולב באני פרויד הגיע למסקנה שהיצר מניע את האדם וחז”ל אמרו שאפילו תרנגולת לא היתה …

Continue reading