• ביקורת התרבות,  שירים

    קרובים

    אשתי האשכנזייה חושבת שהאשכנזים קרים והספרדים חמים שהאשכנזים שונאי משפחה והספרדים אוהבים שהאשכנזים שמאלנים ועוכרי ישראל והספרדים ימנים ובעלי אחווה שהאשכנזים הם בעלי יומרות והספרדים בעלי ענווה שהאשכנזים פורקי עול והספרדים נאמני מסורת היא אפילו בזה, לספרדים משתכנזים. אם הייתי ספרדיה, היא אומרת בערגה, היתה לי משפחה. אבל אני אשכנזיה, אז כל מה שאני רואה מהמשפחה שלי זה עורפים וכתפיים קרות. היא שוכחת כמובן, את המעלה המיוחדת של האשכנזי: המהפכנות התקיפה. נקיון הכפיים הדקדקני. חוק ומשפט. סדר ומשמעת. איש תרבות, שומר חוק, דמוקרט ואזרח. יש לו שיקולים רחבים של אזרחות טובה, דאגה לכלל, מעורבות ציבורית. אולי בגלות אשכנז כשהכל בחוץ קפא והשכנים רדפו למדו שאם אתה לא עומד על העקרונות…