• אבולוציה

    חטא ועונש

    מדוע מתוודים על החטא ביום הכיפורים ומבקשים כפרה? מבקשים למנוע את ה"עונש" ואת "רוע הגזירה". מדוע העונש הוא "גזירה" – צו גורלי שאין אפשרות לשנותו? אך בכל זאת אפשר "לקרוע" אותו. המבט האבולוציוני חושף את עומק העניין: בתהליך הברירה הטבעית, החטא ועונשו צמודים זה לזה כסיבה ומסובב. החיה הנסה על נפשה מחטיאה את מקום המסתור, נטרפת. הטורף הרודף אחר טרפו ומחטיא את מטרתו, נגזר דינו למות ברעב. התהליך האבולוציוני מבוסס על גזירה בלתי נמנעת של עונש הבא בעקבות החטא באופן אוטומטי. כאשר מתרוממים למדרגת האדם, חודרת הבחירה החופשית לתוך המנגנון הבלתי נמנע הזה – ויחד עימה, מידת הרחמים האלוהית. יצור בעל בחירה חופשית יכול לשנות את דעתו ולתקן את דרכיו,…