• אבולוציה

    חטא ועונש

    מדוע מתוודים על החטא ביום הכיפורים ומבקשים כפרה? מבקשים למנוע את ה"עונש" ואת "רוע הגזירה". מדוע העונש הוא "גזירה" – צו גורלי שאין אפשרות לשנותו? אך בכל זאת אפשר "לקרוע" אותו. המבט האבולוציוני חושף את עומק העניין: בתהליך הברירה הטבעית, החטא ועונשו צמודים זה לזה כסיבה ומסובב. החיה הנסה על נפשה מחטיאה את מקום המסתור, נטרפת. הטורף הרודף אחר טרפו ומחטיא את מטרתו, נגזר דינו למות ברעב. התהליך האבולוציוני מבוסס על גזירה בלתי נמנעת של עונש הבא בעקבות החטא באופן אוטומטי. כאשר מתרוממים למדרגת האדם, חודרת הבחירה החופשית לתוך המנגנון הבלתי נמנע הזה – ויחד עימה, מידת הרחמים האלוהית. יצור בעל בחירה חופשית יכול לשנות את דעתו ולתקן את דרכיו,…

  • אבולוציה

    שולחן ערוך א

    שו"ע אורח חיים סימן א (א) יתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו שיהא הוא מעורר השחר: הגה ועכ"פ לא יאחר זמן התפלה שהצבור מתפללין (טור). משנה ברורה סימן א א) לעבודת בוראו – כי לכך נברא האדם כמו שאמר הכתוב כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו וגו'. ואף (א) אם ישיאנו יצרו בחורף לומר איך תעמוד בבוקר כי הקור גדול או ישיאנו בקיץ לומר איך תעמוד ממטתך ועדיין לא שבעת משנתך יתגבר עליו ואל ישמע לו ויחשוב בנפשו אלו היה נצרך לעמוד לשרת לפני מלך ב"ו כמה היה זהיר וזריז לעמוד בהשכמה להכין עצמו לעבודתו כ"ש וק"ו בן בנו של ק"ו לפני ממ"ה הקב"ה: ביאור על פי אמונת האבולוציה: שו"ע אורח…