גחלת אש – הקדמה

בס"ד

המעוניינים להשתמש בחומר לשם לימוד בשיעור או בכיתה יכולים להזמין אצלי קובץ להדפסה 0544527518 espelled@gmail.com

גחלת א"ש

על

חפץ חיים

גחלת א"ש – הקדמה

גחלת א"ש – הקדמה

חשיבות ענין שמירת הלשון
שמירת הלשון היא הסוד הנורא,
הגנוז עמוק בסתרי התורה,
וכמו שהכשל בכך הביא לנפילה,
כך שמירת הדבר תביא גאולה.

ארור מכה רעהו בסתר

החפץ חיים מביא במבוא את הפסוק "ארור מכה רעהו בסתר" על לשון הרע – שכן אין הגנה ואין תושיה נגד הלשון המשתלחת המאררת בסתר, מטפטפת את רעלה לתוך הבתים, לתוך הלבבות פנימה.

כפרת קודש הקודשים

כה קשה, כה חשוב ומרכזי הוא ענין שמירת הלשון שהאיש הקדוש ביותר, הכהן הגדול, ביום הקודש ביותר, יום הכיפורים, במקום הקדוש ביותר, קודש קודשים, אינו מכפר אלא על לשון הרע של ישראל, ר"ל.

כנגד שלוש עבירות חמורות

והעמידו חז"ל את לשון הרע,
כנגד שפיכות דמים, גילוי עריות ועבודה זרה,
שלוש עבירות חמורות של תורה,
שהמוות יחסית להן פחות נורא.

על מה חרב המקדש

הרי לא נחרבו בתי מקדשינו ואינם,
אלא בגין שנאת חינם,
ולשון הרע הריהי גופה ונפשה
של שנאת החינם הקשה.

הקושי בלימוד הלכות אלו

וככל שהלכות אלו נצרכות,
כך נדמה שהן קשות וצחיחות,
עד כי נאבקים אלפים ורבבות
לחרות הדברים על לוחות לבבות.

חרוזים וזירוזים

על כן, למען לא יהיו הדינים לצנינים,
נוסחו ההלכות בחרוזים מזרזים,
שווים לכל נפש וקלים לעיכול,
מפוגגים מלומדי החפץ חיים התסכול,

חרוזים במורשת ישראל

לא אלמן ישראל מחריזה,
ויש לה במורשתינו אחיזה,
כגון, למשל רבינו הש"ך,
שבעט החורזים הן משך.

החידוש שבפורמט הנוכחי – הנאמנות למקור

המיוחד והחדש בחיבור זה הקטן,
הוא ההצמדות למקור ההלכה האיתן,
כאשר כל הדינים המתחרזים
מדברי החפץ חיים זצ"ל לא זזים

שיטה מושלמת לחזרה מהירה

ויש בכך שיטה מושלמת לחזרה מהירה,
למי שתורתו בקירבו מאירה
כי מהלכה להלכה ומחרוז לחרוז,
המעיין בספרון זה מתורתו לא יזוז.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.