לך לך

אכן, לך לך מארצך, ממולדת ומבית אביך – מהקשר לאדמה, מהתרבות, ומהחיבורים הביולוגיים-חברתיים עם משפחת המוצא – אבל יש לאן – אל הארץ אשר אראך – אל בניית מולדת חדשה ובית אב חדש – באשר: “למען יצווה את ביתו אחריו” – זה לב שליחותו של אברהם אבינו, להקים בית שילך …

Continue reading