שנאה

  • שנאה

    לך לך

    אכן, לך לך מארצך, ממולדת ומבית אביך – מהקשר לאדמה, מהתרבות, ומהחיבורים הביולוגיים-חברתיים עם משפחת המוצא – אבל יש לאן – אל הארץ אשר אראך – אל בניית מולדת חדשה ובית אב חדש – באשר: "למען יצווה את ביתו אחריו" – זה לב שליחותו של אברהם אבינו, להקים בית שילך בדרך צדקתו – ובסופו של דבר אומה של צדק. אך הנצרות, הנצרות מאז ומעולם ידע לטפח שנאה בשם האחווה. כל החושק בי, אמר ישו, יעזוב את אמו אביו, אחיו ואחיותיו וילך אחרי. יעזוב את ארצו ואת מולדתו, את נאמנותו לעמו – באשר, כקורח לפניו – כולם קדושים! הקץ להדרה! קרא ישו. הלאה ההתנחלות! הלאה החרדים! די להדרה: כי כל העדה…