ארכיון הקטגוריה: רמח”ל

הבסיס טוב

החסידות האמיתי הנרצה והנחמד, כותב הרמח”ל, אף על פי שכבר קבועים בלב כל האדם הישר התחלותיו ויסודותיו, אם לא יעסוק בהם, יראה פרטיו ולא יכירם, יעבור עליהם ולא ירגיש בם.

הטוב והשלמות כבר קבועים בלב האדם – אך אין הם אלא יסודות, נימים דקים של פוטנציאל אנושי.
אתה נולד מלא וגדוש ביכולות, בפוטנציאלים נפלאים של שלמות – אך הכל גלם, הכל דורש עשייה וטיפח, עיסוק ודקדוק.
אין שפה ללא לימוד אותיות מייגע.
אין מדע ללא לימוד חשיבה ספרתית מדקדקת.
אין תחום אנושי שאינו מחייב לימוד.
אך שלמות המידות – נזנחת.
כי זה נראה טבעי להיות “בסדר” – ואין איש יודע ש”בסדר” זה רק ההתחלה, רק הניצוץ של מה שיכול להיות שלהבת גדולה.
כי אין השלמות כמו התנועות הטבעיות: “שינה והקיצה, הרעב והשבע” – כל אותן תנועות החקוקות בטבענו – בטבע המשותף לנו ולעולם הטבע – אלא מדובר בתכונות ייחודיות – תכונות של מותר האדם שצריך לקנות בעבודת האדם, וצריכים “אמצעים ותחבולות לקנות אותם”.


הבטון החשוף של נשמתי
יסוד טוב הוא,
התחלה נאה

אולי אקים עליו פחון
או בוטקה
ואוכל לומר
שפתרתי את בעיית הדיור

הרצפים, הטייחים, הזפתים
צוחקים עלי.
הם יודעים סודות
של שיכונים

אם יש לך פסיכומטרי
אתה יכול להיות אדריכל.
זה ברור עכשיו:
צריך פסיכומטרי

bootke

ספר ללא חידוש

החיבור הזה לא חברתיו, כותב הרמח”ל, ללמד לבני האדם את אשר לא ידעו, אלא להזכירם את הידוע להם כבר ומפורסם אצלם פירסום גדול.
under-ice
לא השכל הקר
הוא העיקר
אלא שטף החיים
הסוער והחם
המתפרץ ללא משים
מתוך מה שחי
מתוך מה שהוא אני
והוא לא מודע
והוא רק נמצא
מתחת לשכל
נהר זורם
וידיעת הדברים אינה אלא
שכבת הקרח הדקה שמעל
ומתחת תהום רבה
מלאה דגים
וטבע האדם
לשכוח.
לשחות
אל הים
הגדול.