ראש השנה – דין מכוסה ברחמים

שני צדדי המציאות. הרעב המהותי של היש מתמלא בשובע הבחיריות האנושית, בשובע בניית העולמות של הרב-אדם. בתודעת הזמן העולמית, ממשיך הדין, והרחמים באים במעשה האנושי המרחיב והמעלה. תפוח בדבש והכרה במי שלמעלה מכל דמיון. נשגב מכל רעיון. הכוח האמיתי הדוחף את המציאות להתעלות. הכוח הפנימי. חלק אלוה ממעל. מתוך אבולוציה …

Continue reading