• קצרים

  מקפיא אך ורוד

  אנטראקטיקה. היבשת החמישית. כפולה בגודלה מאוסטרליה. מדבר של קרח. 85 מעלות מתחת לאפס. חופני מדענים פזורים כאשכולות קפואים פה ושם בישימון. אך, הנה, צמוד לטלסקופ ניטרונים הקבור 2.5 ק"מ מתחת לכל הקפוא הזה, החיים בוורוד! החממה של תחנת "קוביית הקרח". מגדלים חסה אוכלים בריא. יש תקווה לאחריתנו.

 • קצרים

  חידושי עבר

  כשהאק פין דיבר כושית נרעשו כולם אבל אחרי שהתפסן דיבר ניבולית רהוטה כבר איש לא התרגש מהאק. חידוש הוא חידוש כל זמן שאתה ישן אבל אחרי שהתחדשת הופך החדש לישן ומחכים לדבר הבא. אולי, צורם יותר חריף יותר גס יותר רע? אבל "והיה אם שמע תשמעו…" אם שמוע בישן תשמע בחדש… הקשב הבינדורי מקפל את העבר וההווה בתוך עתיד אופטימי נצחי

 • שחורים

  ראויי הדחקה

  יש כאבים שראוי היה להדחיקם ואם אין ההדחקה עולה בידך אתה סובל מדוחים הדחקה: מנגון הגנה נפלא המגן על המודחק לא רק מפני התוכן המודחק אלא מפני עצם הידיעה שיש תוכן כזה. אך הרמח"ל דווקא מתנגד להדחקות: "כי הנה חושך הלילה שני מיני טעיות אפשר לו שיגרום לעין האדם: או יכסה את העין עד שלא יראה מה שלפניו כלל, או שיטעה אותו עד שיראה עמוד כאילו הוא אדם, ואדם כאילו הוא עמוד… והטעות השניה והיא קשה מן הראשונה – היא שמטעה ראייתם עד שרואים הרע כאלו הוא ממש טוב, והטוב כאילו הוא רע… כי אין די שחסרה מהם ראיית האמת לראות הרעה אשר נגד פניהם, אלא שנראה להם למצוא ראיות…

 • English,  הרב

  הרב והמערב – 8 קבצים א כ

  תורת הראי"ה קוק הרב והמערב שמונה קבצים א כ בעברית קלה המקור מחשבות אודות הרב מסביר כאן את הצד החיובי של אותה דרישה מתפרצת – את הצד ההכרחי של תחושת קרבת אלוהים שהיא התוך של קיום המצוות – שהן ההכנות הדרושות ליישר לה את דרכה. עבודה רוחנית גדולה היא לאדם, שיפתח כל כך את עצמו עד שיכיר את קרבת אלוהים אליו בפנימיותו. כל סדרי החיים הם מתישרים, כשנטיה זו הכוללת היא מתעוררת יפה. לשם צורך זה, אין הפרש באיזה אופן יבואו לידו ההרגשות על דבר קרבת אלוהים, אם יבואו בדרך שכל והכרה הגיונית, או בדרך הרגשה פנימית, ובלבד שיכיר בתוכיותו את עצמה ואמתתה. המצוות כולן והתפילות, הן המכשירים היותר טובים,…

 • English,  הרב

  הרב והמערב – 8 קבצים א יט

  תורת הראי"ה קוק הרב והמערב שמונה קבצים א יט בעברית קלה המקור מחשבות אודות ההזיה באה מהנטיה לחקר נשגב כשהיא מתרפצת בלא עתה, טרם אשר רכשה לה את ההכנות הדרושות לה, דהיינו עד לא הספיקה ללמוד את הלמודים המוחשיים הפריים, הקודמים תמיד לההתעמקות בנאצל ונשגב, ועד אשר לא בססה לא מעמדה המוסרי בכל מילואו, באופן המספיק למעמד נפש נשגב, הראוי להתאים אל החקר המלא אורה ועזוז נפש כחקר אלוה בצורתו הרוממה. ומזה הטעם אנו מוצאים תמיד, אחרי נטיה של התעוררות דרישת הנשגב, שאחריה באה הזיה, הזיה אמונית או הזיה כפרנית. והכל הוא מפני התלמידים שלא שמשו כל צרכם, אשר עלו למרומי הדרישה בלא הכנה קודמת. בספרו מוסר יהודי לעומת מוסר…

 • 12 מעלות,  תשובה

  תת-משתכרים

  UA – קבוצת תת-השתכרות אנונימית – לא לשון שיכרות אלא לשון שכירות. תת ההשתכרות מתייחסת לדברים רבים, שלא כולם קשורים לכסף. תת-השתכרות היא תת-הישגיות או תת-קיום, בלא קשר לכמות הכסף שנרוויח. מדובר בחוסר יכולת להכיר באופן מלא בכישורים וביכולות שלנו ולבטא אותם. התוצאות הגלויות של בעיה זו היא חוסר היכולת לדאוג לצרכים העצמיים, כולל צרכים עתידיים. תת-השתכרות יכולה לנבוע מדברים רבים, כולל, אי הכרה בכשרונות שלנו. היא יכולה להיגרם כתוצאה מחיים על הקצה שמקורם באי הרווחה של סכומי כסף מספיקים, בבזבוז הכסף שיש לנו, בהימנעות מסיכונים בריאים שמסוגלים להניע את חיינו קדימה, ובאי התכוננות לעתיד. המשמעות של תת השתכרות הם חיים שאינם ממצים את הפוטנציאל הייחודי שלנו ואינם מממשים את…