פולמוסי אבולוציה – בין דתות פולחניות לדתות של גאולה

וובר מחלק בין דתות פולחניות לדתות של גאולה.
שתי דתות גאולה קלאסיות הן הבודהיזם והנצרות – העוסקות באופן ישיר בגאולתו של היחיד, תוך הפניית עורף ברורה למערכות ולמוסדות התרבותיים ולפולחנים והמסורות.
ההתרכבות של הנצרות עם האימפריה הרומית הביאה לצמיחת של הקתוליות שחזרה וכוננה את הפולחן. אולם על פי התיאולוגיה הנוצרית הכנסייה יכולה לעסוק בפולחניה דווקא משום שאין להם משמעות אמיתית – ואין הם אלא נספחים למהלך הגאולי של הנצרות – שעיקרו האמונה בלבד – ללא מעשים. האמונה לבד גואלת – כפי שהקפיד לותר להדגיש כאשר תרגם את הוולגטה לגרמנית, והוסיף לדבריו של פאולוס על האמונה הגואלת את המילה “בלבד”.
הנצרות מבטיחה גאולה אישית על חשבון התרבות: יש להפנות עורף לתרבות, לוותר על הרכוש, על החומר, על המעשים השונים, וללכת אחר האמונה בלבד, תוך סיגוף הגוף.
מרגע שהשילה ההשכלה מעל עצמה את מוסרות הדת הנוצרית וחזרה אל העולם האמפירי המוחשי ואל משמעותם של המעשים. מהרגע שהחלו הפרוטסטנטים לקרוא את ספר הטבע לצד ספרו של האלוהים – חזרה המציאות האנושית למסלול האבולוציוני.
הגמישות האישיותית ההולכת ומתפתחת במאות האחרונות – היא תולדה של חזרת המין האנושי אל המעשים והבכרת היכולת להרחיב את התרבות באופן כזה שהיא מסוגלת לעכל תרבויות אחרות בלא לקבל כאבי בטן.
הסדרים, הפרוצדורות והאמונות של תרבות המערב הנשענת על המדע כמרכז האמון שלה – מאפשרים לה לבלוע ולעכל תרבויות ולשבצן במערך הכללי של השקפתה העולמית [להביא כאן ממגרסת את ענין המדע כמרכז האמון ואת האופן בו סוכמת תרבות המערב את כל התרבויות] השיבה אל העולם מצידו החומרי, וההשקפה המנסה להתנקות מהמגמה העצימו את האחריות האנושית ובכך העמיקו את המגמה.
המדע קרוב יותר ליהדות מכפי שהוא קרוב לכל דת אחרת – מאחר והוא עסוק בתשובה מיידית – הקרנה מיידית של המעשים על המציאות הגשמית – ניסוי שלא עלה יפה חייב תיקון – תשובה מיידית. הניכור כלפי הסברים מגיים ודתיים מוחק את כל היחס להינדואיזם הרב-אלילי, לנצרות דוחת העולם ועוד הרבה – אך מתאימה מאוד לעבריות ואמונתה בתיקון מיידי של העולם הגשמי.
האמונה המטריאליסטית בהעדר העולם הבא ובאקראיות הקיום – משמיטה לחלוטין את הקרקע מתחת למעגל הסמסרה והשיטה המוסרית המבוססת על קרמה. אין צבירה של קרמה מגלגול לגלגול – אלא הכל בכאן ועכשיו – כפי שהוא ביהדות.
תפיסת האלוהות של המדע – מתאימה ביותר לאלוה נשגב ובלתי נראה שם שם במרומים שמים שאין המחשבה האנושית תוספת בו – באשר מה שהמחשבה האנושית תוספת, אין בו מקום לאמונה, אלא לוודאות של הקשר עם המציאות – בכך בטלים כל הפנתאונים וכל אביזרי העבודה הזרה, מוישנו ועד ישו – כל האלילים כליל יחלופו: כי כל אלהי העמים אלילים. וה’ שמים עשה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.