פולמוסי אבולוציה – עוד סתירות יסודיות בין נצרות לאבולוציה

הנזירות

האידיאל הנוצרי הוא ללכת למנזר, לא להעמיד ילדים. אידיאל זה עומד בסתירה מוחלטת לעצם המגמה, הנישאת על גבי הוולדות. “פרו ורבו ומלאו את הארץ…”.

“הזורע האיום”, כפי שמכנים אותו כהן וסטיוארט[1] הוא לב האבולוציה, ומתוכו הולכים ומתפתחים אינסוף המינים והצורות. הנצרות שאפה להחריב ולהצמית את הלב החי של המגמה עצמה, בהציבה את אידיאל הנזירות במקום את אידיאל פרו ורבו, בראותה במוסד הנישואין מוסד ארור שאין בו קדושה ועדיף להימנע ממנו. כך, למשל, הפרוטסטנטיות, שהתירה נישואין לכמרים, עשתה זאת על סמך נסיונו המר של לותר שנאבק קשות בשטן במהלך נזירותו והובס, ואז הבין שאין כל סיכוי לאדם לגבור על השטן, ולכן אין כל משמעות לנזירות, באשר אתה ארור בין כה וכה. עמד והתיר את הנישואין לכמרים.

גאולה באמונה ולא במעשים

המעשים הם המפתח לכל, באשר אין תיקון עולם ללא מעשים, ועובדה זו עומדת בסתירה מוחלטת לעמדת הנצרות, המבוטאת בצורה חריפה וברורה על ידי לותר מייסד הפרוטסטנטיות: “…האמונה בישו מצדיקה אותנו ללא מעשים של תורה. למעשה הוא דוחה לחלוטין את כל המעשים…דבריו, ברורים מאוד – ‘ללא מעשים’! שום מעשים כלל! ואם אין מעשים, הרי שחייבת זו להיות האמונה בלבד…הו איזו תורה נהדרת, קונסטרוקטיבית ובלתי-פוגענית היתה זו שהיתה מלמדת שמעשים יכולים להושיע ולא רק האמונה. זה יהיה כמו לומר שאין זה מותו של יש”ו לבדו שלוקח מאיתנו את החטא שלנו, אלא שמעשינו קשורים איכשהו לענין זה. זו באמת היתה דרך יפה לכבד את מותו של יש”ו, לומר שמעשינו עוזרים לכך, ושמה שמותו של יש”ו עושה גם מעשינו יכולים לעשות – שאנו שווים לו בטוב ובכוח. זהו השטן עצמו שאינו יכול לעולם להפסיק לנאץ את דמו של ישו”[2].

אכן, העמדת “מותו של ישו” במרכז מסירה את האנושות ממסילתה האבולוציונית, מעצם תביעתם המתמדת של החיים למעשים! מקעקעת היא את עקרון היסוד של “התשובה”, של השיבה המעשית מהחטא כדי לתקן את הכל. וללא תשובה – כיצד זה יתעלו העמים מצידם האפל והאכזר ויצאו אל האור הבהיר של האחווה האנושית.

אחרי שלותר קבע שאין גאולה במעשים, חזרו ואישרו את עמדתו מספר כנסים נוצריים חשובים. אחד מעיקרי הנצרות היסודיים שהודגשו על ידי קתולים ופרוטסטנטים כאחד, הוא שאין משמעות למעשים.

האבולוציה לעומת זאת, היא כולה מעשים: מעשים מביאים להישרדות, מעשים מביאים לשכלול המין, מעשים עושים את המגמה, מעצבים את השלמות, יש משמעות רבה למעשים שלך אם אתה רוצה להישרד, וכל החי על פני תבל הוא תולדה של מעשים מוצלחים.

היהדות אף היא כולה מעשים. מעשים מתקנים את העולם, ולא ניתנו המצוות אלא לצרף בהן את הבריות… וכל המתחרט ולא מתקן את מעשיו בהתאם, כטובל ושרץ בידו…

אין ספק שסביבתם הנוצרית ספוגת האשמה השפיעה עמוקות על כל ההוגים הפוסטמודרנים, שלא מרדו אלא בתרבות האשמה שחוללה הנצרות: המקום הקשה הזה בו ניטל מהיחיד כוח התשובה, הכוח האבולוציוני האמיתי של תיקון המעשים והמידות, ובמקומה הועמדה אשמה נצחית ובלתי נמחית שלן חטא קדמון מפוקפק שידך לא היתה במעל וידך לא תהיה בתיקון – אלא אתה נתון לכוחות גורל אקראיים שיובילו אותך אל הכפרה, תלוי במימד חיצוני של גאולה במחוץ, במקום גאולה מבפנים.

תרבות כזאת, שבזה לכוחות היצירתיים האדירים של החד-אדם ורואה חטא ועוול בעצם חיבורו לחיים, שבמקום תיקון תובעת ממנו כניעה ובמקום תשובה דורשת ממנו להצטער מאוד על השרץ בידו, אך מקבעת אותו בריגור-מורטיס שלעולם לא תאפשר לו לפתוח את היד – תרבות כזאת מחוללת קרע כל כך עמוק בין החד-אדם לרב-אדם שהם הופכים לכוחות מנוגדים. לותר מעודד את הדיכוי האכזרי של מרד האיכרים. אין העולם הזה אלא עמק הבכא – אז שיבכו. ושאיפות התיקון שלהם? עורבא פרח. הלאומיות הגרמנית המאוחרת הפכה את שאיפת ההשכלה והפיתוח של החד-אדם לכדי שלמות לעניין יהודי. הרעיון של ה”בילדונג” – החינוך של האדם השלם – הפך לעניין יהודי הנוגד את השאיפות הלאומיות של העם הגרמני. הכלל הגרמני זלזל ביחידים ורמס כל מוסר בשם שלמותו הלאומית, עד שבסופו של דבר הגיע לרציחה המונית של כל האנושי – הגיע לרציחה המונית של הרב-אדם ישראל, שכל עניינו הוא האיזון בין שלמות היחיד לשלמות הכלל. בין חד-אדם לרב-אדם.[1]               Stewart, I. & Cohen, J. (1999). Figments of reality : the evolution of the curious mind. Cambridge University Press.

[2]           מתוך,  Project Wittenberg by Dr. Gary Mann

http://www.tentmaker.org/tracts/LutherLetter.html

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.