הרב והמערב – 8 קבצים א ו

תורת הראי”ה קוק

הרב והמערב

שמונה קבצים א ו

בעברית קלה

המקור

מחשבות אודות

הרב מתאר מהלך אטיולוגי של התפתחות הכשל.כל קולה הלכתית חייבת לנבוע מתוך עומקה של תורה – דרכה של תורה במילואה – ולא מתוך איזו צד”חיות חיצונית או פריקת עול.
היתר המכירה של הרב היא בדיוק קולה כזאת שמקורה בהררי קודש, המקילה מעט את המעמס באופן זמני כל זמן שהאומה כושלת, אך עתידה להיות מוסרת משתשוב האומה לבריאותה המלאה – וכל יושביה עליה.
ביחד עם שאיפתנו להמגמה העליונה, ולהחזיק לעומתה את היסוד המעשי, אם יכשל כחנו, והמשא המעשי, המחכה למילוי כוח בהגלות בו ועל ידו האור האידיאלי, במשך הזמנים יהיה מפני כשלונה של האומה כבד יותר מדאי, נתור לנו עצות נכונות על פי רוחה של נשמת האומה עצמה, על פי דרכה של תורה במילואה, להקל את המעמס בסגנון כזה שלא יחדל הציור הרוחני מפעולות שאיפתו גם רגע בגלל ההקלה המוכרחה.

The Rav and the West

The Eight Files – A 6

English Translation Commentary
Along with our aspiration for the ultimate purpose, and our desire to hold the practical basis in parallel with it, if our power should fail, and the practical burden awaiting the power surge of the ideal light revealed in it and by it, should grow over time, owing to the failure of the nation, too heavy – then we shall seek devices that are true to the spirit of the nation’s own soul, based on the way of Torah in its fullness, to lighten the load in such a style that spiritual image shall not cease the action of its inspiration even for one moment because of the necessary easing.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.