הרב והמערב – 8 קבצים א א

תורת הראי”ה קוק

הרב והמערב

בארבעת הסעיפים הראשונים – שאינם אלא סעיף אחד, מתאר הרב כיצד השאיפה הפנימית של האומה, שהיא עצם חיינו, עצם ההוויה שלנו, מוצאת ביטוי בציורים רוחניים שחיי התורה והמצוות מלאים בהם. לכן כל מי שמקצץ, מתקן או מוותר על חלקים מאותם ביטויים שונים של שאיפת האומה פוגע בעצם חיינו, בין שהוא מקצץ בכללותה של תורה, בהשקפותיה הרחבות על כל היש, בין שהוא מקצץ במעשים בהם מניחה התורה את אוצרותיה ומוציאה באמצעותם אל הפועל את התיאוריה הגדולה בכל מימדי המציאות.

שמונה קבצים א א

בעברית קלה

המקור

מחשבות אודות

ציורים רוחניים הם מחשבות נשגבות על דבר הטוב, על האידיאלים העליונים וכו’. אך הרב מדייק בהופעת האור הטוב הזה בכל מדריגות המציאות: מדת הארץ, המעשים-המצוות, והמחשבות מכל הסוגים, הטוב מופיע ומתפרט בכל מדרגות המציאות. חיים אנו עם הציורים הרוחניים שבהשאיפה של נשמת האומה. בכל מקום שהניצוצות של אור הללו גנוזים הם שם, הננו מקושרים בקשר של נשמה, של חיים, של כל הוייתנו, אליו. בין שיהיה מקום זה מקום ממשי, מדת ארץ, בין שיהיו מעשים, שאלו הציורים כמוסים ביסודם, בין שיהיו מחשבות ורעיונות, מאיזה מין שיהיו. עומקה של הישראליות, החובקת את כל העולמות מהפיזי הגשמי – חבל ארץ – דרך המעשים – המופיעים בפועל במציאות האמפירית – אל המחשבות והרעיונות – ביסוד הכל מונחים “הציורים הרוחניים” שבשאיפת נשמת האומה.

The Rav and the West

The Eight Files – A 1

English Translation Commentary
We live with the spiritual images arising from the hopes and aspirations of the nation’s soul. Our connection to every place where these sparks are hidden, is a bond of the soul, of life, of our entire being. Whether this place is some tangible location, a stretch of land, or deeds, at the root of which one finds these hidden images, or thoughts and ideas, of whatever kind. It is with the very depth of his organic vision of existence that the Rav begins his notebook. The Hebrew nation has an aspiration, a desire, a hope, a striving – and this inner drive gives rise to images, images that are part of this aspiration. Our connection to these images is not that of a subject and object, or even a subject and subject (the vaunted I-Thou relationship) but rather the relationship we have with our one lives.
These images are embedded in our existence and in our entire world in such away that wherever we find them we feel a kinship that arises from their being an expression of the deep aspirations of the nation’s soul. Thus, whether it is a stretch of land, some special action or a thought that encapsulate such an image – we are connected to it with our entire being, with our lives – as part of a single organic unfolding whole.
This is the very essence of the Hebrew vision. A life lived out in all its aspects in total connection with the deep mission of the nation.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.