ביטוח לאומי – פרק ב (חישוב המס!)

אחרי הביקור הקצר בביטוח לאומי – וההבטחה שאקבל את פנקסי התשלום בדואר (אני מתכווץ קצת בכל פעם שאני עובר ליד תיבת הדואר…) החלטתי לבדוק כעצמאי, כמה באמת אני חייב להם. אם הכנסתי X ברוטו, נאמר 10,000 ש”ח בחודש Y נאמר יוני, כמה מזה אני צריך לשלם לביטוח לאומי. האם הם מורידים את שלהם, אחרי כל הניכויים או לפני. מה לגבי קופות גמל. אם הפרשת לקופות גמל (תמיד הביטויים הביולוגיים הקשים האלה) האם ביטוח לאומי מכיר בהפרשה זו כהוצאה או שהוא דורש את תשלומו לפני ההפרשה. (וגם שאלה מעניינת ברמת המאקרו, באחד הבלוגים לעתיד, על מה ביטוח לאומי באמת מוציא את הכסף, כמה הולך ליתומים ואלמנות, כמה לחד-הוריות, כמה למגזר הערבי, כמה לנפגעי תאונות עבודה – ושאלה נלווית לא בלתי רלוונטית – כמה ביטוח לאומי אקבל כשאצא לפנסיה – ובעצם האם עצמאי יכול לצאת אי פעם לפנסיה…?)

טוב, נחזור לענייננו. ניגשתי לאתר הביטוח הלאומי ומצאתי את הכותרת המבטיחה:

עובד עצמאי – אופן חישוב דמי ביטוח לעובד עצמאי

כאן

אך מצאתי שם את המבחן המסכם לרואי חשבון שנה ג’! (ראו להלן)

טוב אני לא מתייאש, אנסה לפענח איתכם שלב שלב. הנה הטקסט המלא של הוראות הביטוח הלאומי לעצמאיים…

להלן יוסבר אופן חישוב דמי הביטוח לעובד עצמאי שזהו עיסוקו היחיד

1. הכנסה לעניין תשלום דמי ביטוח

עפ”י סעיף 345 (ב))(1) לחוק הביטוח הלאומי, הכנסתו של עצמאי בשנה השוטפת תקבע על פי השומה הסופית של ההכנסה לאותה שנה. עד לקבלת שומה לאותה שנה יחושבו דמי הביטוח על פי שומה של שנה קודמת  לאחר שקידמנו אותה בהתאם, או לפי הצהרת המבוטח על הכנסתו לאותה שנה. לאחר קבלת שומה לאותה שנה יבוצעו הפרשים.

ראשית, ברור שהם תלויים קודם כל במס הכנסה – זה סימן טוב, זה אומר שהם באים אחרי כל הניכויים, שומה סופית (אלא אם ההגדרה של שומה סופית, זה סופית מבחינתך, נישום יקר, אך לא סופית מבחינתנו, כי יש לנו עוד כמה הורדות לבצע), עד שהם מקבלים את השומה הם מבצעים לפי שנה שעברה, בסדר. מה פירוש יבוצעו “הפרשים”…? מן הסתם זה הכספים שאתה חייב להם או שהם (יום טוב לישראל) חייבים לך…

2. חישוב ההפחתות

עפ”י סעיף 345 (ב))(1) לחוק, ההכנסה בשנה השוטפת תקבע עפ”י השומה הסופית של ההכנסה לאותה שנה, לפני כל פטור, ניכויים וזיכויים להם זכאי אדם עפ”י פקודת מס – הכנסה,

אופסס, לפני כל פטור! שומה סופית לפני כל פטור, ניכויים וזיכויים להם זכאי אדם עפ”י פקודת מס הכנסה. איפה הייתם בפיסקה הקודמת?

ולאחר שהופחתו הסכומים הבאים:

הופחתו? האם העולם הבא כבר בא? מה פירוש הופחתו.

 • 52% מסכום דמי הביטוח הלאומי שחייב המבוטח (לא כולל דמי ביטוח בריאות).

52% – חצי?! הם נותנים לי חצי חזרה, איך זה יכול להיות? בעל הבית השתגע? רגע, זה לא כולל דמי ביטוח בריאות. כמה זה?

נעלה את הטבלה לתזכורת:

כמה צריך העצמאי (השעבודי) לשלם

אם כך מדובר בנתח של 11.23% בשיעור המלא, ו-6.72% מהשיעור המופחת.

כמה זה יוצא, על פי הדוגמה הפיקטיבית שלנו של 100,00?

השיעור המופחת הוא 4,809 (כן, נכון, לא נזרקה בי רוח הקודש, מצאתי את זה באתר הביטוח הלאומי) האחוז מהשיעור המופחת הוא 6.72, שהם: 323.16 שקלים + השיעור המלא על ההפרש של ההכנסה (כלומר 10,000 פחות 4809 כפול 11.23 אחוז) שזה= 582.94, כלומר על 10000 ש”ח הכנסה חייבת יש לשלם 906.1 ביטוח לאומי. (אל שתשכחו שיש עוד – ביטוח בריאות- בנפרד – המס שלכם לקופות החולים – אבל זה אחר כך, כרגע אנחנו מנסים להבין מה ההנחה הזאת).

אם כך, הגענו לרגע האמת – כמה ההפחתה הזאת שווה: 906.1 כפול 52 אחוז, נותנים:

471.17!

יש! ביטוח לאומי מחזיר לנו 471.17. קדימה, נמשיך לקרוא הלאה. אני כל כך אופטימי!

 • חלק מהסכום שהופרש ע”י המבוטח לקופת גמל (הסכום שמופחת נקבע ע”י מס הכנסה)

זה כבר נשמע ממש מעניין – אז קופת הגמל קודמת, אלא שאליה בקוץ בה – קודם כל, זה חלק מהסכום שהופרש, ושנית, מי שקובע כמה הוא החלק הזה (אני מניח כהנחת עבודה ש”חלק מהסכום” ו”סכום מופחת” במשפט הנ”ל מתייחסים לאותו סכום) הוא מס הכנסה. אם כן צריך שוב לעזוב את החישובים שלנו כאן ולראות כמה אפשר להפריש ובמה מס הכנסה מכיר כסכום מופחת הזכאי להכרה בביטוח הלאומי (הכללים האלה זה כמו הרחבות בעיר מימי הבינים, פה הוסיפו מבוי (סתום) כאן דחפו איזה בוטקה, שם הרימו איזה צריח, והכל צפוף ודחוס אחד על השני…).

נהדר, אני כבר חצי שעה מחפש לברר בכמה יכיר מס הכנסה מהפרשה לקופות גמל כדי לדעת בכמה יכיר הביטוח הלאומי, כדי שאוכל סוף סוף לדעת כמה ביטוח לאומי אני באמת צריך לשלם!

נמשיך בהמשך….

הנוסחה שמשמשת אותנו לחישוב ההפחתה ברבעון (3 חודשים) הינה:

כל כך פשוט...

 • -yהכנסה מטבית
 • z – אחוז דמי הביטוח המותרים בניכוי לפי סעיף 47 א לפקודה (52%)
 • m- שכר ממוצע. (7,663 ש”ח. על 60% מהשכר הממוצע ינוכו דמי ביטוח לפי  השיעור   המופחת. מאחר ומדובר ברבעון מכפילים ב – 3 ).
 • t2 – שיעור רגיל   (11.23)
 • t1 – שיעור מופחת (6.72)
 • X – בסיס לתשלום דמי ביטוח

דוגמה:

על פי הצהרת מבוטח הכנסתו בחודש ינואר 2008 הייתה 10,000 שקלים. כדי לקבל בסיס לתשלום דמי ביטוח  נציב את הנתונים בנוסחה:

חישוב דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות

בדוגמה הבאה יחושבו דמי הביטוח של מבוטח שעיסוקו עצמאי בלבד ובהתאם להצהרתו על הכנסה של 10,000 ₪  החל מתאריך 1/1/08 :

נתונים:

 • הכנסה-  10,000 שקלים חדשים לחודש
 • שעור מופחת –% 6.72
 • שיעור רגיל –  11.23%
 • שיעור מופחת דמי ביטוח בריאות – 3.1%
 • שיעור מלא דמי ביטוח בריאות – 5%
 • שכר ממוצע – 7,663 שקלים חדשים
 • הפחתה לפי סעיף 345 – 1,350 שקלים חדשים  (ראה סעיף 2)

 • הבסיס הרבעוני לתשלום דמי ביטוח     28,650     =  10,000 * 3 – ההפחתה
 • בסיס לשיעור מופחת                       13,794     =  7,663 * 3 * 60%
 • בסיס לשיעור רגיל                          14,856     =   28,650 – 13,794

 • דמי ביטוח לאומי שעור מופחת           927        =    13,794 * 6.72%
 • דמי ביטוח לאומי שעור רגיל              1669 =     14,856 * 11.23%
 • דמי ביטוח בריאות שעור מופחת        427 =     13,794 * 3.1%
 • דמי ביטוח בריאות שעור רגיל            742        =     14,856 * 5%___________________________________________________________

סה”כ דמי ביטוח לרבעון                3,765 שקלים חדשים

4 תגובות “ביטוח לאומי – פרק ב (חישוב המס!)

 1. פינגבאק: מס הכנסה – פרק א – קופות גמל | תנו לנישום לנשום

  1. שחר פלד

   זה בדיוק העניין. זה כל כך מסובך וטלאי על טלאי שפשוט כמעט אי אפשר לעבור דרך הסבך הזה. למשל ה-52% הללו, שאלתי רואה חשבון וגם הוא לא ידע מאיפה זה בא. אמר שזה משהו היסטורי.
   בכל מקרה, אם אתה באמת רוצה לחשב לעצמך את המיסים – יש לי גליון אקסל שעוד לא העלתי לכאן, שאתה מזין לו מצד אחד את ההכנסה עם המע”מ ומקבל מצד שני את כל המיסים שאתה צריך לשלם (כולל החישוב המסובך של ביטוח לאומי) ואת הנטו.

 2. tali

  אהבתי ועזרת לי..תודה

  מה שלא הבנתי הוא האם ההחזר הזה נובע מכך, שהפרשת כסף לקופת הגמל וביטוח לאומי חישבו את הכסף הזה כהכנסה (למרות שלא היו צריכים וזה פטור ממס) או שאין לזה קשר ואתה מקבל החזר בכל מקרה (שזה נשמע מוזר).

  טלי.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.