אלוהי 12 הצעדים

מיהו אלוהי 12 הצעדים?
האם הוא אלוהי ישראל?
אין ספק, באשר אין אל בלתי אלוהי ישראל, וכל מה שנתפס כאלוהים, אינו אלא התפיסה האנושית החלקית, הסובייקטיבית של אותה שלמות כוללת. כפי שהרב כותב בשמונה קבצים ב, צג: ” כל המחשבות הן אמת באלהות… ואל תהי מפליג לכל דבר. ובאמת לית מחשבה תפיסא ביה כלל, ומכל מקום כל המחשבות מוארות על ידי אורו, כשם שכל ההויה מתקיימת בו”.
אך ניתן להיות יותר ספציפי. אלוהי התוכנית הוא פן ברור מאוד של אלוהי ישראל, הפן עימו נפגשים ביום הכיפורים, הפן שאנו קוראים בגרון ניחר: “ה’ ה’ אל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת נוצר חסד לאלפים נושא עון ופשע וחטאה ונקה לא ינקה”. אלו הן שלושת עשרה מידות של רחמים – ושלוש עשרה מידות אלה הם אלוהי התוכנית: אלוהים אוהב, אלוהים אישי, אלוהים שאפשר לסמוך עליו שייקח ממך את הצדדים הבעייתיים שלך ויברא לך לב חדש: “לב טהור ברא לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי”.
ועיקר התוכנית: “יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו” – לכן, בלשון התוכנית: “החלטנו למסור את רצונותינו וחיינו להשגחת אלוהים כפי שאנחנו מבינים אותו” – רק שבתוכנית מבינים את האלוהים באופן ברור לחלוטין כאלוהים אוהב. וה’ אוהב את ישראל: “ויהפך ה’ אלהיך לך את הקללה לברכה כי אהבך ה’ אלהיך”.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.