הבסיס טוב

החסידות האמיתי הנרצה והנחמד, כותב הרמח”ל, אף על פי שכבר קבועים בלב כל האדם הישר התחלותיו ויסודותיו, אם לא יעסוק בהם, יראה פרטיו ולא יכירם, יעבור עליהם ולא ירגיש בם. הטוב והשלמות כבר קבועים בלב האדם – אך אין הם אלא יסודות, נימים דקים של פוטנציאל אנושי. אתה נולד מלא …

Continue reading

ספר ללא חידוש

החיבור הזה לא חברתיו, כותב הרמח”ל, ללמד לבני האדם את אשר לא ידעו, אלא להזכירם את הידוע להם כבר ומפורסם אצלם פירסום גדול. לא השכל הקר הוא העיקר אלא שטף החיים הסוער והחם המתפרץ ללא משים מתוך מה שחי מתוך מה שהוא אני והוא לא מודע והוא רק נמצא מתחת …

Continue reading